Informatiebeheer ontmoet ...

In 2022 start het Leerhuis een serie leerinterventies met als doel informatiebeheerders in contact brengen met collega’s met andere relevante functies op de domeinen Security, Architectuur, Privacy, Wetgeving, Openbaarheid, Beleidsmedewerker, ICT en Management.

We bereiden de leerinterventie steeds voor per functiegroep, waarbij we:

  • Elkaars taal en context willen begrijpen

  • De meest passende methoden en vormen voor de leerinterventie met elkaar afstemmen

  • Een taalgidsje samenstellen voor elkaars functiegroepen

  • Een casus opleveren waarin de twee functiegroepen moeten samenwerken en de meerwaarde van deze samenwerking ervaren

We komen bij elkaar en vertellen elkaar verhalen die aantonen dat we elkaar nodig hebben. En verhalen over situaties waarin een samenwerking succesvol verliep, zodat we zicht krijgen op de succesfactoren. Uit deze verhalen halen we ook input voor het taalgidsje: begrippen die we over en weer van elkaar horen maar niet (direct) duidelijk zijn.

Op basis van deze verhalen stellen we de meerwaarde vast en bepalen we wat zinvol is om van elkaar te weten voor een goede samenwerking.

Meer weten of meedoen (vanuit Informatiebeheer of een van de genoemde vakgebieden)? Neem contact op via leerhuisihh@minocw.nl