Verdieping kwaliteitsmanagement informatiehuishouding

Duur: 1 lesdag
Vorm: klassikaal (online)
Groepsgrootte: min. 6/max. 12 deelnemers
Lestijden: 09:30 – 17:00 uur
Studiebelasting: 8 uur

Beschrijving

In deze training leer je een echt verbeterplan/kwaliteitsplan op te stellen. Daarnaast ga je dieper in op de verschillende achtergronden bij het concreet implementeren van een verbeterplan. Het op het juiste moment en op een passende manier betrekken van de stakeholders vormt hier een belangrijk onderdeel in.

Waarom dit onderdeel? Deze training biedt professionals concrete handvatten om praktisch en meetbaar aan de slag te gaan met het opstellen en implementeren van een verbeterplan. Zo wordt een concept concrete werkelijkheid waarbinnen alle stakeholders hun eigen inbreng en meerwaarde kennen. Deze cursus is helemaal relevant indien je op dit moment bezig bent met kwaliteit verbeteringen binnen de informatiehuishouding en je dit op een gestructureerde wijze wilt oppakken. Denk hierbij aan het implementeren van standaarden (zoals DUTO) of verbeteren van processen (zoals overbrenging of vernietiging).

Doelgroep

Medewerkers die al wel enige ervaring hebben met wat kwaliteitszorg inhoudt, maar nog niet vertrouwd zijn met het maken van een verbeterplan waarin alle stakeholders actief betrokken zijn.

  • Denk bijvoorbeeld aan startende/medior informatie-adviseurs of records managers.
  • Maar het kan ook zijn dat je als beginnend kwaliteitsmedewerker wilt leren hoe je een verbeterplan maakt dat niet direct in een la verdwijnt.

Heb je de training Introductie informatiehuishouding en introductie kwaliteitszorg al gevolgd? Dan vormt de Verdiepingstraining een mooie aanvulling.

Impact/leeropbrengst

Na afloop van de cursus:

  • Weet je hoe je een verbeterplan opstelt en welke stappen je daarbij doorloopt, inclusief risico-inventarisatie.
  • Kan je de implementatie van jouw verbeterplan vanuit verschillende invalshoeken beschouwen.
  • Kan je een verbetertraject vormgeven, waarbij je de benodigde aanpak en inzet per fase (IMWR cirkel) weet te verenigen met mogelijke hindernissen, motivatie, omgeving en capaciteit.
  • Weet wanneer de juiste stakeholders bij het proces moeten worden betrokken.
  • Heb je een aantoonbaar werkend verbeterplan opgesteld.

Opzet/werkvorm en vertaling naar de praktijk

Vanuit verschillende invalshoeken ga je in op jouw verbetercasus; wat wil je concreet verbeteren en hoe pak je dit aan?

In samenwerkingsgroepen ga je, onder coachende begeleiding, aan de slag met jouw praktijkcasus. De output is een verbeterplan dat je presenteert.

Agenda

  • dinsdag 7 november 2023

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Let op dat je de juiste startdatum en naam van de cursus doorgeeft.

Aanmelden opleiding Leerhuis Informatiehuishouding

Geef hier de naam aan van de cursus waarvoor jij je aan wilt melden.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding. Uw informatie wordt niet centraal opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)