Procesmanagement

Duur: 1 lesdag
Vorm: klassikaal (online)
Groepsgrootte: min. 6/max. 12 deelnemers
Lestijden: 09:30 – 17:00 uur
Studiebelasting: 8 uur

Beschrijving

Voor de continuïteit, effectiviteit en verantwoording van een organisatie is het van belang hoge eisen te stellen aan processen. Welke processen spelen in je organisatie een belangrijke rol? En welke informatie leg je daarbij vast en in welke systemen?

De basistraining Procesmanagement geeft antwoord op deze vragen en leert je om je bedrijfs-en werkprocessen samen met andere stakeholders in kaart te brengen. Daarbij leer je ook welke relevante informatie je daarbinnen vast moet leggen en bij wie en hoe de verantwoordelijkheden, taken en rollen belegd zijn.

Waarom deze training: voor iedereen die te maken heeft met het inzichtelijk maken van processen met daarbinnen de rol van informatie (proces-gebonden informatie) is deze training relevant.

Doelgroep

Deze training is nuttig voor informatieprofessionals die meer inzicht willen krijgen in bestaande informatiestromen, proceseigenaren en actoren.

Kennis van onderliggende processen is onmisbaar voor goed informatiemanagement en daarom is deze training nuttig voor allerlei rollen binnen de informatievoorziening, zoals informatieadviseurs, recordmanagers, coördinatoren en teamleiders van informatie-professionals. Als je in staat bent om processen en informatiestromen inzichtelijk te maken, kan je immers de knelpunten en ontbrekende informatie aan het licht krijgen.

Instapniveau: MBO+ werk- en/of denkniveau. Belangrijk: analytisch denken en werken.

Deze training is een goede opmaat voor trainingen over procesverbetering, omdat je leert de bestaande processen in kaart te brengen.

Impact/leeropbrengst

Na afloop van de cursus:

  • Weet je wat het belang van processen is.
  • Kan je het verband tussen informatie en processen visualiseren.
  • Heb je kennis van het RASCI-model en kan je aan de hand hiervan aangeven welke taken, rollen en verantwoordelijkheden er zijn.

Opzet/werkvorm en vertaling naar de praktijk

Vanuit het theoretisch kader (systeemtheorie) ga je aan de slag met een praktijkcasus. Dit houdt in dat je gaat oefenen met een proces van de eigen organisatie. Hierbij gebruikt je de principes van het proces-denken en procesmanagement. Je gaat processen in kaart brengen.

Agenda

  • woensdag 27 september 2023 (VOL)
  • donderdag 12 oktober 2023 (VOL)
  • donderdag 2 november 2023 (VOL)
  • woensdag 29 november 2023

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

Aanmelden opleiding Leerhuis Informatiehuishouding

Geef hier de naam aan van de cursus waarvoor jij je aan wilt melden.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding. Uw informatie wordt niet centraal opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)