Microsoft 365/Sharepoint: Veiligheid en archiveren

Duur: 1 lesdag
Vorm: klassikaal (online)
Groepsgrootte: min. 6 / max. 12 deelnemers
Lestijden: 10:00 – 16:30 uur
Studiebelasting: 16 uur

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor Informatieprofessionals die te maken hebben of krijgen met het duurzaam toegankelijk maken van informatie in de applicatie Microsoft 365/SharePoint Online binnen de eigen organisatie.

Voorkennis en ervaring

Voor deze cursus is ervaring met Microsoft 365 en/of SharePoint Online en enkele jaren ervaring in het vakgebied in combinatie met een basisopleiding gewenst.

Resultaat/leerdoelen

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer inzicht in hoe op een veilige en toegankelijke wijze informatie te archiveren in een Microsoft 365 omgeving.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 •  De verschillende componenten van Microsoft 365 en hun samenhang
 • Microsoft 365 componenten en Sharepoint Online
 • Voordelen en beperkingen van de Microsoft 365 componenten
 • De plaats van Microsoft 365 in de ICT-architectuur en de relatie met Zaakgericht Werken
 • Veiligheid en archivering in Microsoft 365
 • Archivering in heel Microsoft 365 en de verschillen met archivering in SharePoint Online
 • Archivering in Microsoft 365 in relatie tot selectielijsten
 • Microsoft purview (vh Compliance Centrum) in Microsoft 365
 • Veiligheid bij het delen van informatie met buitenstaanders
 • Waarom ‘SharePoint Online governance’  verandert in ‘Microsoft 365 governance’ en waarom dat nodig is
 • De belangrijke rol van Informatiebeheerders in de governance van Microsoft 365

Agenda

 • 22 september 2023 (VOL)
 • 30 november 2023 (VOL)
 • Nieuwe data worden momenteel gepland

Aanmelden is momenteel niet mogelijk

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

Aanmelden opleiding Leerhuis Informatiehuishouding

Geef hier de naam aan van de cursus waarvoor jij je aan wilt melden.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding. Uw informatie wordt niet centraal opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)