Introductie kwaliteitszorg Informatiehuishouding

Kwaliteitszorg is meer dan alleen het aanvinken van vakjes in een checklist. Waar het om gaat is dat je als organisatie weet wat je doet, waarom je dat doet en wat nodig is om dat wat je doet goed te blijven doen of bij te stellen.

Duur: 1 lesdag
Vorm: klassikaal (online)
Groepsgrootte: min. 6/max. 12 deelnemers
Lestijden: 09:30 – 17:00 uur
Studiebelasting: 8 uur

Beschrijving

Steeds meer organisaties raken ervan doordrongen dat kwaliteitszorg meer inhoudt dan het opstellen van een handboek. Goede kwaliteitszorg vraagt om een integrale aanpak, zowel op het taakgerichte als mensgerichte vlak. Taken, omdat er nu eenmaal afspraken gemaakt moeten worden binnen een organisatie. Mensen, omdat het juist de mensen binnen een organisatie zijn die een wezenlijke bijdrage en invulling geven aan kwaliteitszorg. In deze introductietraining krijg je als deelnemer handvatten om vanuit verschillende invalshoeken te komen tot de antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat is kwaliteit?
  • Wat betekent kwaliteit voor mij en voor mijn organisatie?
  • Wat kan ik verbeteren/hoe kan ik een bijdrage leveren aan kwaliteitszorg op een zodanige manier dat mijn organisatie er zichtbaar op vooruit gaat?
  • Welke stappen zet ik om te komen tot een gedegen verbeterplan, welke stakeholders betrek ik hierbij en hoe voer ik een goede omgevingsanalyse uit?

Waarom deze training? Om te komen tot focus, overzicht en inzicht in het waarom van een verandering en de stappen die je zet bij het opstellen van een verbeterplan.  Indien je zoekt naar een cursus waarbij de focus ligt op de implementatie van een kwaliteitszorgsysteem volg dan de ‘Verdieping informatiehuishouding en kwaliteit’.

Doelgroep

Deze introductietraining is toegankelijk voor iedereen met instapniveau HBO werk- en/of denkniveau. Voor een goed verloopt van de training is het een belangrijke voorwaarde dat deelnemers een concrete werksituatie hebben waarnaar ze tijdens deze training kunnen verwijzen.

Werk je als beginnend informatie-adviseur of recordmanager en heb je nog niet veel ervaring met het werken aan kwaliteitszorg? Dan is deze training een mooie mogelijkheid om kennis daarmee te maken.

Impact/leeropbrengst

Na het afronden van de cursus:

  • Weet je wat de definitie van kwaliteit en kwaliteitszorg is én wat deze begrippen binnen jouw werkpraktijk betekenen.
  • Heb je kennis van modellen en methodieken over kwaliteitszorg.
  • Weet je welke stappen je doorloopt om de komen tot een verbeterplan (Plan-Do-Check-Act).

Opzet/werkvorm

In deze cursus maak je stap voor stap kennis met wat er komt kijken bij kwaliteitszorg en doorloop je de cirkel van Deming (plan-do-check-act). Aan de hand van verschillende oefeningen leer je de inzichten direct toe te passen in de praktijk.

Agenda

  • woensdag 1 november 2023
  • woensdag 3 januari 2024

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Let op dat je de juiste startdatum en naam van de cursus doorgeeft.

Aanmelden opleiding Leerhuis Informatiehuishouding

Geef hier de naam aan van de cursus waarvoor jij je aan wilt melden.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding. Uw informatie wordt niet centraal opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)