Digitaal archiveren en mappenstructuren

Duur: 2 lesdagen
Vorm: klassikaal (online)
Groepsgrootte: Min. 6/Max. 12 deelnemers
Lestijden: 10:00 – 16:30 uur
Studiebelasting: 16 uur

Doelgroep

U werkt met (digitale) documenten en bent in uw functie (mede)verantwoordelijk voor het opzetten van een digitaal archief en het beheren van digitale documenten op bijvoorbeeld netwerkschijven.

Resultaat / leerdoelen

De deelnemer krijgt kennis en inzicht met betrekking tot het archiveren van digitale documenten. Verder kan de deelnemer beargumenteren in welke situaties digitaal archiveren een goede keuze is, maar ook aangeven wat er allemaal komt kijken bij archivering van procesinformatie. De deelnemer kan documenten digitaliseren en deze, evenals de digitaal ontvangen berichten, effectief terugvinden.

Na afloop van de cursus kunt u:

 • werken met een efficiënte mappenstructuur en logische bestandsnamen
 • voor- en nadelen van digitaal archiveren uitleggen
 • de functies en eisen die gesteld zijn aan digitaal archiveren omschrijven
 • begrijpen waarom e-mail en webformulieren belangrijke peilers zijn van zaak- of procesgericht werken
 • de belangrijkste wetgeving en standaarden omtrent digitaal archiveren benoemen
 • de procesgang met betrekking tot digitaal archiveren omschrijven: selecteren, voorbereiden, scannen, registreren, controleren, duurzaam opslaan en papier selectief zeker stellen

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat is digitaliseren? Wat is archiveren? Wat is digitaal archiveren?
 • Documenten: verschijningsvormen, status, werkstromen en levensloop
 • Werken met digitale documenten: creatie, raadpleging, bewaring en schoning
 • Structuren van archieven: inzicht in organisatie en functionaliteiten, ontsluiten, classificatiekenmerken en bestandsnamen in mappenstructuren
 • De infrastructuur: hardware, software en netwerk
 • Voorbeelden van digitaal archiveren in de praktijk

Agenda

 • 26 oktober en 2 november 2023
 • 7 december en 14 december 2023

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. 

Aanmelden opleiding Leerhuis Informatiehuishouding

Geef hier de naam aan van de cursus waarvoor jij je aan wilt melden.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding. Uw informatie wordt niet centraal opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)