Creatief denken - vinden van oplossingen

Duur: 1 lesdag
Vorm: klassikaal (fysiek of online)
Groepsgrootte: min. 6/max. 12 deelnemers
Lestijden: 09:30 – 17:00 uur
Studiebelasting: 8 uur

Beschrijving

Ken je dat? Je blijft maar puzzelen op een vraagstuk en komt er niet uit: het vinden van een goede oplossing lijkt maar niet te lukken. Dit vraagt om een andere aanpak, een creatieve manier van denken. Je komt zo tot inzichten en oplossingen die je eerst niet voor mogelijk had gehouden.

Waarom deze training? Via verschillende methoden en oefeningen, ook in spelvorm, leer je dat creatief denken voor iedereen mogelijk is. Je leert bovendien dat het niet ‘eng’ is om buiten de gebaande paden te denken en zelfs met zeer praktische en toepasbare oplossingen te komen voor relevante vraagstukken. Deze vaardigheid kan je als informatieprofessional helpen om casuïstiek in een ander licht te zien en met oplossingen te komen die misschien niet voor de hand liggen.

Doelgroep/benodigde kennis

Deze training is interessant voor iedereen die buiten de gebaande paden wil leren denken, voor iedereen die tot creatieve oplossingen wil komen.

Instapniveau: HBO werk- en/of denkniveau. Dit o.a. vanwege de verdieping op casuïstiek en bijbehorende achtergronden/theoretische modellen en vertaling hiervan naar de eigen praktijksituatie. Daarbij wordt verondersteld uit te kunnen gaan van de context waarbinnen je op een creatieve manier aan de oplossing van een vraagstuk willen werken.

Impact/leeropbrengst

Na het afronden van de cursus:

  • Kan je aan de hand van de ‘’wiebertjes’’-methode divergeren (creatieve ideeën bedenken) en convergeren (het omzetten van die ideeën naar concrete, bruikbare oplossingen).
  • Heb je kennis over de verschillende manieren waarop je van brainstorm naar concrete output kan gaan.
  • Heb je inzicht in wat nodig is om tot een bruikbare oplossing te komen.

Opzet/werkvorm

Je gaat aan de slag met verschillende spelvormen, waardoor je ‘’los’’ komt van je ingesleten denkpatronen. Je gaat op een methodische manier van brainstorm naar concrete en bruikbare oplossingen.

Agenda

  • woensdag 29 november 2023

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Let op dat je de juiste datum en naam van de cursus doorgeeft.

Aanmelden opleiding Leerhuis Informatiehuishouding

Geef hier de naam aan van de cursus waarvoor jij je aan wilt melden.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding. Uw informatie wordt niet centraal opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)