Adviesvaardigheden voor informatieprofessionals

Als professional of manager in het vakgebied van informatiemanagement heb je inhoudelijke kennis en ervaring. Maar om werkelijk toegevoegde waarde te leveren aan de organisatie is meer nodig. De adviesvaardigheden om een advies geaccepteerd te krijgen zijn minstens zo belangrijk voor een adviseur informatiemanagement. Bijvoorbeeld anderen motiveren, enthousiasmeren en meenemen in je plannen. Door goede communicatie kun je meer impact, draagvlak en resultaat bereiken.

Duur: 3 lesdagen
Vorm: klassikaal (fysiek)
Groepsgrootte: min. 6/max. 12 deelnemers
Lestijden: 09:30 – 17:00 uur
Studiebelasting: 24 uur + voorbereiding

Deze driedaagse training richt zich op eigentijds professioneel adviseren in de publieke sector. Op basis van de casuïstiek van de deelnemers en actuele inzichten uit zowel de adviespraktijk als -literatuur, wordt geoefend met effectieve adviesvaardigheid.

De onderwerpen hebben een opbouw van fundamentele thema’s als adviescommunicatie, -rollen, -posities, -verantwoordelijkheden, -proces naar analyse en diagnose van de adviesvraag, krachtenveldanalyse en aansluiting op de wereld van de klant/opdrachtgever.

Dit is nuttig voor informatieprofessionals omdat je werkt aan je overtuigingskracht, ook als degene die je voor je neus hebt niet ook een informatieprofessional is. Je leert hoe je aansluiting zoekt en zo toch jouw boodschap en advies over kan brengen.

Opbouw van de training / Lesvorm

Het driedaagse programma bestaat uit interactieve werkvormen waarmee oefening ondersteund wordt door theorie, praktijkvoorbeelden en filmfragmenten en de deelnemers’ leervragen en casuïstiek centraal staan.

Impact/leerresultaat

Na het afronden van de training:

  • Heb je inzicht in de bijzondere rol, positie en verantwoordelijkheid van de adviseur
  • Heb je geoefend met de effectiviteit van de persoonlijke adviesstijl
  • Heb je kennis van verschillende adviesstijlen en heb je geoefend met het schaken tussen die verschillende stijlen.
  • Kan je diverse omgevingsdynamieken herkennen en kan je aansluiten op diverse stakeholders.
  • Heb je bijzondere expertise waardoor je je aanpast aan de vraag/opdracht. Je bent hierdoor een overtuigende gesprekspartner.
  • Heb je geleerd van de  ‘best practices’ van de andere deelnemers.

Doelgroep

Adviseurs en inhoudelijk experts met adviestaken. Denk bijvoorbeeld aan informatie-adviseurs of adviseurs informatiebeheer.
Minimaal HBO werk- en/of denkniveau en 2 jaar werkervaring.

Agenda

De cursus bestaat uit 3 trainingsdagen.

  • donderdag 1, donderdag 15 en maandag 26 juni 2023 (VOL)
  • maandag 2 oktober, donderdag 12 oktober en dinsdag 24 oktober 2023
  • Donderdag 9 november, maandag 20 november en maandag 4 december 2023

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Let op dat je de juiste startdatum en naam van de cursus doorgeeft.

Aanmelden opleiding Leerhuis Informatiehuishouding

Geef hier de naam aan van de cursus waarvoor jij je aan wilt melden.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding. Uw informatie wordt niet centraal opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)