Keukentafelsessies regeringscommissaris

Arre Zuurmond, regeringscommissaris Informatiehuishouding, trekt in 2022 en 2023 het land in voor open gesprekken over een open overheid. In tien keukentafelsessies passeren actuele onderwerpen de revue die te maken hebben met de verbetering van de informatiehuishouding binnen de overheid. Het online publiek wordt actief betrokken bij de discussies en oplossingsrichtingen.

De Maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken en iBestuur ondersteunen de regeringscommissaris bij de organisatie van de keukentafelsessies. 

Planning keukentafelsessies

De tien keukentafelsessies van Arre Zuurmond staan in het teken van de actualiteit. Dat betekent dat nog niet alle thema's en locaties bekend zijn. Zodra er informatie beschikbaar is, wordt het overzicht aangevuld.

Sessie Datum Tijd Locatie Thema
1

Donderdag
14 april
2022

15:00-17:45

KB nationale bibliotheek
Den Haag

Wob-verzoek wordt Woo-verzoek: van traag naar graag!
2

Woensdag
8 juni
2022

15:00-17:45 Bibliotheek
IJsselstein
Spanningen in de informatierelatie tussen overheid en burger
3 Donderdag
7 juli
2022
15:00-17:45

Bibliotheek Het Eemhuis
Amersfoort

Zicht en zeggenschap: Hoe krijgt de burger regie op eigen gegevens?
4

Donderdag
29 september
2022

15:00-17:45 Bibliotheek
Theek 5
Oosterhout
De werkplek van de toekomst: is de overheid er klaar voor?
5

Donderdag
24 november
2022

15:00-17:45 De Nieuwe Bibliotheek
Almere Stad 
Zorgt falende IT-architectuur voor een dito informatiehuishouding?
6 Donderdag
23 februari
2023
15:00-17:45 Bibliotheek AanZet
Dordrecht
Een nieuwe informatiehuishouding vraagt om nieuw gedrag
7 Donderdag
30 maart
2023
15:00-17:45 Bibliotheek De tweede verdieping Nieuwegein Volgt
8 Donderdag
20 april
2023
15:00-17:45 Bibliotheek DOK, vestiging Centrum
Delft
Volgt
9 mei
2023
15:00-17:45 de Bibliotheek
Venlo
Volgt
10

juni
2023

15:00-17:45 de Bibliotheek
Zutphen
Volgt

De burger centraal

Het perspectief van de burger, als ontvanger van de informatie, staat bij de gesprekken centraal. Afhankelijk van het thema worden inhoudelijk betrokkenen maar ook onverwachte gasten uitgenodigd om aan te schuiven aan de keukentafel. Voor een open gesprek vol interactie en reflectie. Geïnteresseerden kunnen de gesprekken online volgen, actief meedoen via de online tool Mentimeter én meepraten over oplossingen via de chat. 
De keukentafelsessies hebben een vast format. Allereerst zetten de tafelgasten het probleem op het gebied van informatiehuishouding uiteen (probleemstelling). Wat gaat er mis in de leefwereld van burgers? Vervolgens vindt er een tafelgesprek plaats met inhoudelijk betrokkenen en verantwoordelijken (wederhoor). Zij geven aan wat er al wordt gedaan om de problemen te voorkomen of op te lossen. Aansluitend wordt aan de online deelnemers gevraagd om bij te dragen aan de discussie en het formuleren van ideeën ter verbetering (discussie). Die ideeën worden plenair gedeeld, waarna Arre een aantal agendapunten formuleert om op te nemen in een plan van aanpak. Met als doel om deze op termijn overheidsbreed te implementeren. 

Live uitzending vanuit openbare bibliotheken

De tien keukentafelsessies worden live uitgezonden en zijn na aanmelding online te volgen. Ook de kijkers worden bij de gesprekken betrokken en aangemoedigd een actieve bijdrage te leveren tijdens een digitale break-outsessie. Instructies hiervoor volgen na aanmelding.
Voor de gesprekken is gekozen voor onafhankelijke locaties met maatschappelijke relevantie. De openbare bibliotheken in ons land staan midden in de samenleving en zijn bekend als 'bastion voor vrijheid van meningsvorming'. Vandaar de keuze om telkens vanuit een andere openbare bibliotheek in Nederland een uitzending te verzorgen.

Praat mee!

Ook online kijkers kunnen actief bijdragen aan het gesprek. Wat moet de regeringscommissaris volgens jou beslist naar de keukentafel meenemen over dit thema? Vul jouw vraag, thema of idee in op het aanmeldformulier en Arre Zuurmond zal de meeste prikkelende onderwerpen in de uitzending aan zijn gasten voorleggen.

Nieuws

Meer nieuws