Werving informatieprofessionals

Een transparante overheid vraagt om mensen die niet alleen de juiste technische en digitale kennis hebben, maar ook het maatschappelijke belang inzien van goede informatievoorziening. Daarbij is behoefte aan strategische, tactische en operationele specialisten. We positioneren de Rijksoverheid als aantrekkelijke werkgever op het gebied van informatiehuishouding en helpen rijksorganisaties met het vinden van specialisten in een zeer krappe arbeidsmarkt. Dat doen we met het rijksbrede initiatief ‘Versterking capaciteit informatiehuishouding’.

Werving en selectie

Voor het vakgebied informatiehuishouding is een pool van geïnteresseerden ingericht. Onze recruiters zoeken naar kandidaten en toetsen of zij passen bij de vacatures. We bieden managementinformatie over het hele wervings- en selectieproces.

Zichtbaarheid via rijksbrede wervingscampagne

Voor de rijksbrede arbeidsmarktcampagne ontwikkelen we content en verzorgen de distributie daarvan via de socialmediakanalen van Werken voor Nederland.

Aansprekende vacatureteksten

Een goede vacaturetekst is essentieel voor de werving, zeker in een krappe arbeidsmarkt. We ontwikkelen vacatureteksten die rijksbreed inzetbaar zijn.

Marktonderzoek en monitoring

Met doelgroeponderzoek en analyses van vacatures, sociale media en Google groeit het inzicht in de doelgroep.

Events voor de doelgroep

Vanaf 2022 organiseren we events waarbij informatieprofessionals een kijkje in de keuken krijgen bij verschillende rijksorganisaties.

Meer informatie en contact

Meer weten over hoe we rijksorganisaties kunnen helpen: bekijk de brochure Versterking capaciteit informatiehuishouding en Werkenvoornederland.nl of mail naar wervingIHH@rijksoverheid.nl