De Leerexpeditie: Een avontuur met onbekende eindbestemming

Het Leerhuis Informatiehuishouding (voor de professional) biedt een grote verscheidenheid aan leer- en ontwikkelactiviteiten. De eerste gedachte is dan meestal een aanbod aan cursussen, workshops, e-learnings, enzovoort. Maar het Leerhuis zet juist ook in op de zogenaamde informele of non formele vormen van leren. Dus niet in een ‘klas’ gestructureerd aan slag, maar meer organisch samen met collega’s de focus leggen op het delen van ervaringen en kennis om zo de vertaling naar de eigen praktijk te gaan maken. Een van deze informele leeractiviteiten is de ‘Leerexpeditie’.

Onder begeleiding van het Nationaal Archief is afgelopen maand de eerste leerexpeditie op pad gegaan. De 16 expeditieleden komen uit verschillende overheidsorganisaties. Ze buigen zich over vragen rondom Archivering by Design. Hoe krijgen we het belang van Archivering by Design over het voetlicht in de organisatie? Welke organisaties zijn een voorbeeld? En hoe ziet het eruit in de toepassing op systemen? Drie teams hebben ieder een eigen reisplan opgesteld waarin zij experts gaan bezoeken, goede voorbeelden onderzoeken, maar ook een kijkje nemen in elkaars keuken.

Het idee van een Leerexpeditie is dat de deelnemers in gezamenlijkheid doel en reis bepalen. De reisbegeleiders zorgen voor momenten van reflectie en terugkoppeling naar de andere teams en buitenstaanders, zogenaamde basiskampen. Ook brengen zij inspiratie in of wijzen ze op beschikbare bronnen. 

De eerste ervaringen zijn positief. Zo gaven de deelnemers aan dat ze het verfrissend vinden en inspirerend om ermee aan de slag te gaan. Het blijkt ook uit de voortvarendheid waarmee de teams op pad zijn. In juni hopen we de top bereikt te hebben en verhaal te kunnen doen over de opbrengsten. 

De Leerexpeditie als vorm gaan we zeker ook toepassen op andere thema’s. Binnenkort starten we met het onderwerp ‘Risicoanalyse.’ Juist daar waar de paden nog niet platgetreden zijn en de vraagstukken complex zoeken we elkaar graag op om samen oplossingen te vinden en daarmee ook het netwerk met vakgenoten te verstevigen.

Wil je meedoen aan de volgende Leerexpeditie? Of heb je een geschikt thema? Mail ons via e.p.c.kokke@minocw.nl.