Waardering, selectie, vernietiging & overbrenging archieven

Binnen veel organisaties is al sprake van achterstanden in het archief. Concreet betekent dat vele kilometers overheidsarchief bewerkt én overgebracht moeten worden naar de aangewezen archiefinstelling. Met de invoering van de nieuwe Archiefwet in 2023 wordt de overbrengingstermijn verkort van 20 naar 10 jaar. Dit betekent dat er in een keer 10 jaar archief voor overbrenging in aanmerking komt. Dit zorgt voor veel extra werk voor de informatiebeheerders die de betreffende handeling en procedures voor een juiste overbrenging kunnen uitvoeren.

Duur: 2 lesdagen
Vorm: klassikaal (online)
Groepsgrootte: min. 6/max. 12 deelnemers
Lestijden: 10:00 – 16:30 uur
Studiebelasting: 16 uur

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor Informatieprofessionals die zich (gaan) bezighouden met het archiefbeheer van de eigen organisatie.

Resultaat / leerdoelen

Na afloop van de cursus is de deelnemer in staat om archieven in de juiste staat en volgens de juiste procedures over te brengen naar de aangewezen archiefinstelling / archiefbewaarplaats.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Waardering, selectie, vernietiging en overbrenging

 • Aspecten van (semi)statisch archiefbeheer
 • Wetgeving

Selectie

 • Doelen van waardering en selectie
 • Selectie in de praktijk
 • Toepassen selectielijsten / BSD
 • Hotspot

Vernietiging

 • Formele vernietiging
 • Materiële vernietiging
 • Waarom?
 • Wanneer
 • Noodvernietiging

Overbrenging

 • Verklaring van overbrenging
 • Wanneer overbrengen
 • Kwaliteitssysteem

Agenda

Start 8 maart 2023

 • 8 maart
 • 15 maart

Start 9 mei 2023

 • 09 mei
 • 15 mei

Start 19 september 2023

 • 19 september
 • 26 september

Start 1 november 2023

 • 1 november
 • 8 november

Start 6 december 2023

 • 6 december
 • 13 december

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

Aanmelden opleiding Leerhuis Informatiehuishouding

Geef hier de naam aan van de cursus waarvoor jij je aan wilt melden.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding. Uw informatie wordt niet centraal opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)