Verdieping Recordsmanagement

Duur: 5 lesdagen
Vorm: klassikaal (online)
Groepsgrootte: min. 6/max. 12 deelnemers
Lestijden: 10:00 – 16:30 uur
Studiebelasting: 40 uur

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die beleidsmatig of projectmatig betrokken is bij en/of verantwoordelijk is voor digitaal archiveren.

Resultaat

Na afloop van cursus bent u in staat om de relevante wet- en regelgeving toe te passen op de digitale informatiehuishouding van uw organisatie en hierover te adviseren. Daarnaast bent u in staat om de principes van recordsmanagement toe te passen met als doel verbetering van de bedrijfsvoering.

Inhoud

Tijdens de dit onderdeel komen de volgende onderdelen aan de orde:

 •  Normenkader Recordsmanagement en wet- en regelgeving
  • Wet- en regelgeving in een digitale omgeving
   • Archiefwetgeving (Archiefwet '95/’21, Archiefregelingen)
   • Auteurswet
   • Databankenwet
   • Wet beveiliging persoonsgegevens
   • Wet elektronische handtekening
   • Wob / Woo
  • Normen en standaarden
   • NEN-ISO 2082
   • NEN-ISO 15489
   • NEN-ISO 16175-1:2020
   • Beleidsregel digitale vervanging
   • Toepassingsprofiel Metagegevens
 • Recordsmanagement en de organisatie
  • Open op Orde
  • DUTO
  • Archiving by Design
  • 9-vlaks-model
  • Informatiearchitectuur
   • NORA
   • KPI's
   • Baseline
   • Trends en ontwikkelingen
   • Van document naar informatie
 • Recordscontinuum en de document lifecycle
  • Relatie recordsmanagement, documentmanagement en workflowmanagement
  • Informatiesystemen
  • Recordscontinuum
  • Document Life Cycle
  • Versiebeheer
  • Collaboration
  • Integriteit, authenticiteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en context van de records
 • Zaakgericht en procesgericht informatiebeheer
  • Zaakgericht -en procesericht werken
   • Het belang van Zaakgericht Werken vanuit oogpunt van dienstverlening en efficiency
   • Zaakgericht Werken in de context van informatiearchitectuur
   • Het hart van Zaakgericht Werken: de zaaktypencatalogus
   • Welke organisatorische veranderingen brengt Zaakgericht Werken met zich mee?
    • Voor de afdelingen Documentaire Informatievoorziening
    • Voor het KCC
    • Voor de organisatie als geheel
   • Implementatie Zaakgericht Werken
    • Welke activiteiten zijn nodig voor implementatie?
    • Aanpak opstellen zaaktype-catalogus
    • Implementatiestrategieën
   • Tips en valkuilen rond Zaakgericht Werken
 • Digitale Duurzaamheid
  • Langdurig en toegankelijk bewaren van informatie
   • e-Depot en de digitale infrastructuur
   • Keuzes
   • Uitplaatsing of overbrenging van archieven
   • Gedigitaliseerde en 'digital born' documenten
  • Authenticiteit van informatie
 • Selectie en waardering
  • Bewaren of vernietigen in een digitale omgeving, keuzes maken
  • Selectielijsten
  • Conversie en substitutie
   • Beleidsregel digitale vervanging
   • Handboek vervanging
   • Procedures

Agenda

 • Start 1 februari 2023, 8 maart, 15 maart, 5 april en 19 april (vol)
 • Start 10 mei 2023, 10 mei, 18 mei, 24 mei, 31 mei en 7 juni
 • Start 7 september 2023, 14 september, 21 september, 28 september en 5 oktober

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

Aanmelden opleiding Leerhuis Informatiehuishouding

Geef hier de naam aan van de cursus waarvoor jij je aan wilt melden.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding. Uw informatie wordt niet centraal opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)