Verdieping kwaliteitsmanagement informatiehuishouding

Duur: 1 lesdag
Vorm: klassikaal (online)
Groepsgrootte: min. 6/max. 12 deelnemers
Lestijden: 09:30 – 17:00 uur
Studiebelasting: 8 uur

Beschrijving

Het bedenken van een verbeterplan is goed; de kunst is dit ook in de praktijk geïmplementeerd te krijgen: hoe krijg je een vooraf bedacht plan werkend in de praktijk?
In deze training gaan de deelnemers dieper in op de verschillende achtergronden bij het concreet implementeren van een verbeterplan binnen een organisatie waarin de stakeholders op een passende manier betrokken zijn en met inbegrip van een toegankelijke structuur die het mogelijk maakt te meten of en in welke mate aan verbeterdoelstellingen wordt voldaan.

Waarom dit onderdeel? Deze training biedt professionals concrete handvatten om praktisch en meetbaar aan de slag te gaan met het implementeren van een verbeterplan. Zo wordt een concept concrete werkelijkheid waarbinnen alle stakeholders hun eigen inbreng en meerwaarde kennen.

Doelgroep/benodigde kennis

Voor deze training is het instapniveau HBO. Dit onder andere i.v.m. de verdieping op casuïstiek en bijbehorende achtergronden (o.a. IMWR cirkel en toepassing; De Ladder van Tichelaar)
We zullen bijvoorbeeld nader ingaan op architectuurprincipes binnen een organisatie versus de rol en de inbreng van de stakeholders en de beoogde doelen. We verwachten een vermogen tot conceptueel denken en tegelijk het onderscheid zien tussen het geheel en het deel (synthetisch én analytisch naar het vraagstuk kunnen kijken).

Leerdoel

Deelnemers leren vanuit verschillende invalshoeken te zien hoe zij hun verbeterplan kunnen vertalen naar een concrete implementatie.
Kennis: deelnemers hebben kennis gemaakt met verschillende invalshoeken ten aanzien van het aanpakken van verbetertrajecten: de inbreng van motivatie, omgeving en capaciteit versus de benodigde aanpak en inzet per fase (IMWR-cirkel).
Deelnemers weten deze invalshoeken te vertalen naar hun concrete praktijksituatie (Inzicht en Toepassing) door met een aantoonbaar werkend implementatieplan de training af te ronden.
Qua Attitude vragen we van de deelnemers dat ze bereid zijn open te staan voor verschillende invalshoeken en belangen van de afzonderlijke stakeholders en tegelijk vanuit deze aanpak te komen tot een implementatieplan waarin alle stakeholders op een passende manier betrokken zijn.

Opzet/werkvorm

Vanuit verschillende invalshoeken gaan de deelnemers ander in op hun verbetercasus; wat willen ze concreet implementeren en hoe kunnen zij dit concreet toepassen?
In samenwerkingsgroepen gaan de deelnemers onder coachende begeleiding aan de slag met hun praktijkcasus. De output is een implementatieplan dat de deelnemers presenteren.

Agenda

  • vrijdag 10 maart 2023
  • woensdag 3 mei 2023
  • woensdag 5 juli 2023
  • woensdag 6 september 2023
  • dinsdag 7 november 2023

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Let op dat je de juiste startdatum en naam van de cursus doorgeeft.

Aanmelden opleiding Leerhuis Informatiehuishouding

Geef hier de naam aan van de cursus waarvoor jij je aan wilt melden.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding. Uw informatie wordt niet centraal opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)