Verandermanagement

Duur: 1 lesdag
Vorm: klassikaal (online)
Groepsgrootte: min. 6/max. 12 deelnemers
Lestijden: 09:30 – 17:00 uur
Studiebelasting: 8 uur

Beschrijving

Bij het aangaan van een verandertraject is het vaak goed om te weten waarom de betreffende verandering nodig is en voor wie? Wat doe je als je een verandering wilt doorvoeren en je weet op voorhand dat dit op grote weerstand gaat stuiten? In deze training komen de deelnemers tot de antwoorden op deze vragen en weten zij hoe zij zichzelf als effectieve professional inzetten bij het oplossen van deze vraagstukken.

Doelgroep/benodigde kennis

Deze training is bedoeld voor startende beleidsmedewerkers, managers en startende medewerkers die op een tactisch/strategisch niveau werken aan verandertrajecten. instapniveau HBO. Dit o.a. i.v.m. de verdieping op casuïstiek en bijbehorende achtergronden/theoretische modellen en vertaling naar de praktijksituatie van de deelnemers waarin verondersteld wordt uit te kunnen gaan van de context waarbinnen deelnemers aan een verandertraject werken.

Leerdoel

Deelnemers leren waarom een verandering noodzakelijk is, hoe je stakeholders daarbij op een effectieve manier betrekt en welke methodieken je hierbij inzet. Daarbij maken de deelnemers de vertaalslag naar hun eigen praktijksituatie.

Kennis
Deelnemers maken kennis met verschillende theorieën over verandering, zoals Caluwé en Kotter en hoe deze effectief ingezet kunnen worden in de context van de deelnemers, daarbij rekening houdend met de belangen van de afzonderlijke stakeholders (Inzicht en Toepassing).
Daarnaast leren de deelnemers vanuit een open, nieuwsgierige houding samen te werken met hun stakeholders (Attitude).

Opzet/werkvorm

Voorafgaand aan de training sturen de deelnemers hun leerdoel op naar de trainer en dragen hun praktijkcasus aan.
Tijdens de training gaat de trainer aan de hand van een aantal theorieën (o.a. Caluwé en Kotter) in de vraag wat verandermanagement inhoudt en wat er nodig is om deze inzichten te vertalen naar de concrete praktijksituatie. Tijdens de training gaan de deelnemers met verschillende oefeningen en met hun eigen praktijkcasus aan de slag.

Agenda

 • donderdag 23 februari 2023
 • dinsdag 7 maart 2023
 • woensdag 12 april 2023
 • woensdag 10 mei 2023
 • donderdag 15 juni 2023
 • donderdag 13 juli 2023
 • donderdag 31 augustus 2023
 • donderdag 14 september 2023
 • donderdag 12 oktober 2023
 • donderdag 9 november 2023
 • dinsdag 12 december 2023

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

Aanmelden opleiding Leerhuis Informatiehuishouding

Geef hier de naam aan van de cursus waarvoor jij je aan wilt melden.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding. Uw informatie wordt niet centraal opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)