Procesmanagement

Duur: 1 lesdag
Vorm: klassikaal (online)
Groepsgrootte: min. 6/max. 12 deelnemers
Lestijden: 09:30 – 17:00 uur
Studiebelasting: 8 uur

Beschrijving

Voor de continuïteit, effectiviteit en verantwoording van een organisatie is het van belang hoge eisen te stellen aan processen. Welke processen spelen in je organisatie een belangrijke rol? En welke informatie leg je daarbij vast en in welke systemen?
De basistraining Procesmanagement geeft antwoord op deze vragen en leert je om je bedrijfs-en werkprocessen samen met andere stakeholders in kaart te brengen. Daarbij leer je ook welke relevante informatie je daarbinnen vast moet leggen en bij wie en hoe de verantwoordelijkheden, taken en rollen belegd zijn.

Waarom deze training: voor iedereen die te maken heeft met het inzichtelijk maken van processen met daarbinnen de rol van informatie (proces-gebonden informatie) is deze training relevant. Heb je al enige ervaring en ga je het liefst aan de slag met het verbeteren van processen, dan adviseren we te kijken naar bijvoorbeeld een cursus Lean Orange Belt en Lean Green Belt (niet via het leerhuis).

Doelgroep/benodigde kennis

Deze training is bedoeld voor functionarissen die goed thuis zijn in het werkterrein van de informatievoorziening, document-management, informatiemanagement (Informatie-adviseurs, Recordmanagers, Coördinatoren/teamleiders Informatiebeheer). Je volgt deze training om als DIV/informatie- specialist inzichten en vaardigheden op te doen waarmee je in de praktijk als onderzoeker/adviseur een bijdrage kunt leveren aan de verbetering van de (werk)processen en de informatievoorziening.
Instapniveau: MBO+. Belangrijk: analytisch denken en werken.

Leerdoel

Deelnemers leren in deze training wat het belang van processen is, welk verband er is tussen processen en informatie en hoe dit inzichtelijk gemaakt kan worden. Daarbij leren de deelnemers ook welke taken, rollen en verantwoordelijkheden vanuit het RASCI-model geïdentificeerd en vastgelegd moeten worden.
Kennis: Deelnemers maken vanuit systeemtheorie kennis met processen en de link naar informatie en wat ervoor nodig is om deze samenhang inzichtelijk te maken. Daarbij maken zij de vertaalslag naar de concrete praktijksituatie waarin aan de hand van het RASCI-model taken, rollen en verantwoordelijkheden op het juiste niveau inzichtelijk zijn gemaakt (Inzicht en Toepassing).
Daarbij leert de deelnemer vanuit een analytische en nieuwsgierige houding naar processen in samenhang met informatie te kijken (Attitude).

Opzet/werkvorm

Deelnemers gaan vanuit het theoretisch kader (systeemtheorie) aan de slag met een praktijkcasus. Dit houdt in dat zij gaan oefenen met een proces van de eigen organisatie;
Vanuit de principes van proces-denken en procesmanagement
Leren de deelnemers de huidige processen in kaart te brengen
Waarbij ze de verbinding naar proces-gebonden informatie maken met inbegrip van taken, rollen en bevoegdheden vanuit de RASCI-methode.

Agenda

  • dinsdag 21 februari 2023
  • woensdag 29 maart 2023
  • woensdag 26 april 2023
  • woensdag 10 mei 2023
  • donderdag 29 juni 2023
  • woensdag 26 juli 2023
  • woensdag 27 september 2023
  • donderdag 12 oktober 2023
  • donderdag 2 november 2023
  • woensdag 29 november 2023

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

Aanmelden opleiding Leerhuis Informatiehuishouding

Geef hier de naam aan van de cursus waarvoor jij je aan wilt melden.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding. Uw informatie wordt niet centraal opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)