Office 365 / Sharepoint en informatiebeheer

Duur: 1 lesdag
Vorm: Klassikaal (fysiek of online)
Resultaat: Na afloop van dit onderdeel heeft de deelnemer inzicht in hoe op een veilige en toegankelijke wijze informatie te archiveren in een Office365 omgeving.

Tijdens dit onderdeel komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de verschillende componenten van Office 365 en hun samenhang
 • Office365 componenten en Sharepoint Online
 • Voordelen en beperkingen van de Office 365 componenten
 • De plaats van Office 365in de ICT-architectuur en de relatie met Zaakgericht Werken 
 • Veiligheid en archivering in Office 365;
 • Archivering in heel Office 365 en de verschillen met archivering in SharePoint;
 • Archivering in Office 365 in relatie tot selectielijsten 
 • Het Compliance Centrum in Office 365  
 • Veiligheid bij het delen van informatie met buitenstaanders 
 • Waarom ‘SharePoint governance’  verandert in ‘Office 365 governance’ en waarom dat nodig is
 • De belangrijke rol van Informatiebeheerders in de governance van Office 365

Afronding

Geen toetsing

Studiebelasting

Geen voorbereidende opdracht nodig