Microsoft 365/Sharepoint: Veiligheid en archiveren

Duur: 1 lesdag
Vorm: klassikaal (online)
Groepsgrootte: min. 6 / max. 12 deelnemers
Lestijden: 10:00 – 16:30 uur
Studiebelasting: 16 uur

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor Informatieprofessionals die te maken hebben of krijgen met het duurzaam toegankelijk maken van informatie in de applicatie Microsoft SharePoint binnen de eigen organisatie.

Voorkennis en ervaring

Voor deze cursus is ervaring met Microsoft 365 en/of SharePoint en enkele jaren ervaring in het vakgebied in combinatie met een basisopleiding gewenst.

Resultaat/leerdoelen

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer inzicht in hoe op een veilige en toegankelijke wijze informatie te archiveren in een Office 365 omgeving.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 •  De verschillende componenten van Office 365 en hun samenhang
 • Office365 componenten en Sharepoint Online
 • Voordelen en beperkingen van de Office 365 componenten
 • De plaats van Office 365in de ICT-architectuur en de relatie met Zaakgericht Werken
 • Veiligheid en archivering in Office 365
 • Archivering in heel Office 365 en de verschillen met archivering in SharePoint
 • Archivering in Office 365 in relatie tot selectielijsten
 • Het Compliance Centrum in Office 365
 • Veiligheid bij het delen van informatie met buitenstaanders
 • Waarom ‘SharePoint governance’  verandert in ‘Office 365 governance’ en waarom dat nodig is
 • De belangrijke rol van Informatiebeheerders in de governance van Office 365

Agenda

 • 17 februari 2023 (vol)
 • 31 maart 2023
 • 20 april 2023
 • 11 mei 2023
 • 22 september 2023

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

Aanmelden opleiding Leerhuis Informatiehuishouding

Geef hier de naam aan van de cursus waarvoor jij je aan wilt melden.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding. Uw informatie wordt niet centraal opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)