Microsoft 365 en SharePoint: Search en metadatabeheer

Duur: 2 lesdagen
Vorm: klassikaal (fysiek of online)
Groepsgrootte: min. 6/max. 12 deelnemers
Lestijden: 10:00 – 16:30 uur
Studiebelasting: 16 uur

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor Informatieprofessionals die te maken hebben of krijgen met het duurzaam toegankelijk maken van informatie in de applicatie Microsoft SharePoint binnen de eigen organisatie.

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u inzicht in de mogelijkheden die Microsoft 365 en SharePoint bieden voor het vindbaar maken van documenten en andere content.

Leer- en werkvormen

Het onderwijsleergesprek is de hoofdwerkvorm in deze cursus. In de gesprekken en discussie kunnen de deelnemers hun eigen kennis toepassen en de vertaling maken naar de eigen organisatie. Dit wordt versterkt in de individuele en groepsopdrachten die de deelnemers gedurende de lesdag maken. Deze opdrachten zijn gericht op de vertaling van de lesstof naar de eigen praktijk. Ook hierbij passen de deelnemers hun eigen kennis toe en leren ook van elkaar door praktijkervaringen uit te wisselen.

Het demonsteren van de behandelde applicaties in relatie tot de lesstof maakt ook onderdeel uit van de werkvormen.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • SharePoint site-elementen (bibliotheken, lijsten) en hun invloed op vindbaarheid
 • Metadata door gebruik van (site)kolommen en inhoudstypen
 • Functionele toepassingen van (site)kolommen en inhoudstypen
 • Ontwerpen, implementeren en beheren van een metadatamodel
 • Search in Microsoft 365 en optimalisatie hiervan
 • Navigeren door SharePoint sites en andere Microsoft 365 elementen
 • Mogelijkheden van de Managed Metadata Store, Keywords en Microsoft 365 Labels
 • Introductie op Microsoft Graph en Delver

Agenda

 • 23 maart 2023 en 30 maart 2023 (vol)
 • 15 juni 2023 en 22 juni 2023
 • 7 november 2023 en 21 november 2023

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

Aanmelden opleiding Leerhuis Informatiehuishouding

Geef hier de naam aan van de cursus waarvoor jij je aan wilt melden.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding. Uw informatie wordt niet centraal opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)