Introductie kwaliteitszorg Informatiehuishouding

Kwaliteitszorg is meer dan alleen het aanvinken van vakjes in een checklist. Waar het om gaat is dat je als organisatie weet wat je doet, waarom je dat doet en wat nodig is om dat wat je doet goed te blijven doen of bij te stellen.

Duur: 1 lesdag
Vorm: klassikaal (online)
Groepsgrootte: min. 6/max. 12 deelnemers
Lestijden: 09:30 – 17:00 uur
Studiebelasting: 8 uur

Steeds meer organisaties raken ervan doordrongen dat kwaliteitszorg meer inhoudt dan een handboek opstellen. Goede kwaliteitszorg vraagt om een integrale aanpak, zowel op het taakgerichte als mensgerichte vlak. Taken, omdat er nu eenmaal afspraken gemaakt moeten worden binnen een organisatie. Mensen, omdat het juist de mensen binnen een organisatie zijn die een wezenlijke bijdrage en invulling geven aan kwaliteitszorg. In deze introductietraining krijg je als deelnemer handvatten om vanuit verschillende invalshoeken te komen tot de antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat is kwaliteit?
  • Wat betekent kwaliteit voor mij en voor mijn organisatie?
  • Wat kan ik verbeteren/hoe kan ik een bijdrage leveren aan kwaliteitszorg op een zodanige manier dat mijn organisatie er zichtbaar op vooruit gaat?
  • Welke stappen zet ik om te komen tot een gedegen verbeterplan, welke stakeholders betrek ik hierbij en hoe voer ik een goede omgevingsanalyse uit?

Waarom deze training? Om te komen tot focus, overzicht en inzicht in het waarom van een verandering en de stappen die je zet bij het opstellen van een verbeterplan. (Zie voor onderdeel implementatie van een kwaliteitszorgsysteem: verdieping)

Doelgroep/benodigde kennis

Deze introductietraining is voor iedereen toegankelijk. Wel is het instapniveau HBO en raden we deelnemers met 5 of meer jaren werkervaring aan om direct aan de verdiepende training te beginnen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat deelnemers een concrete werksituatie hebben waarnaar ze tijdens deze training kunnen verwijzen.

Leerdoel

Deelnemers leren wat de definitie is van kwaliteit en dat in relatie tot hun eigen context waarbinnen zij werken. Daarbij maken zij de vertaling vanuit het vertrekpunt van integrale kwaliteitszorg naar een concreet verbeterplan.

Kennis: Deelnemers leren wat kwaliteit en kwaliteitszorg is, maken kennis met enkele modellen en methodieken omtrent kwaliteitszorg en leren de vertaalslag te maken naar hun eigen praktijksituatie (Inzicht en Toepassing). Daarnaast leren zij vanuit een samenwerkende, onderzoekende houding te zoeken naar passende oplossingen voor hun organisatie (Attitude).

Opzet/werkvorm

Deelnemers brengen tijdens deze sessie hun eigen casus in op basis waarvan de deelnemers stap voor stap aan de slag gaan met het ‘Waarom’ van een verandering en hoe zij daar vanuit de aangereikte instrumenten mee aan de slag gaan. Aan het eind van de trainingsdag presenteren alle groepen hun verbeterplan.

Agenda

  • dinsdag 4 april 2023
  • woensdag 7 juni 2023
  • woensdag 30 augustus 2023
  • woensdag 1 november 2023
  • donderdag 3 januari 2024

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Let op dat je de juiste startdatum en naam van de cursus doorgeeft.

Aanmelden opleiding Leerhuis Informatiehuishouding

Geef hier de naam aan van de cursus waarvoor jij je aan wilt melden.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding. Uw informatie wordt niet centraal opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)