Informatiebeheer ontmoet Architectuur

Maak aan de hand van casuïstiek verbinding met die andere professional en leer van elkaars professionele perspectief.

Waarom?

De training “Informatiebeheer ontmoet Architectuur” is opgezet naar aanleiding van het rapport ‘Open op Orde’ en het ‘Generieke actieplan Duurzame Informatiehuishouding’. De vorm van de training waarbij expliciet wordt ingezet op het samenbrengen van twee disciplines binnen het vakgebied, is gekozen vanwege de noodzaak tot meer en multidisciplinair samenwerken in de keten van informatie; van de architectuur tot aan het beheer.

Wat voorafging

Afgelopen najaar hebben we een eerste pilot georganiseerd van een training waarin we twee disciplines bij elkaar brachten om van en met elkaar te leren over elkaars aanpak, professie en vakkennis. Na deze pilot hebben we de training grondig aangepakt. Uit de evaluatie kwam naar voren dat het praktischer mocht en vooral toegespitst op de verbinding tussen beide vakgebieden. Samen met inhoudsdeskundigen hebben we en compleet nieuwe training opgezet. 

Voor wie?

De training is bedoeld voor architecten en adviseurs informatiebeheer in het I-domein bij de overheid met tenminste 2 tot 3 jaar werkervaring.

Doel

Deelnemers:

 • Ervaren de noodzaak om vanuit het rapport “Open op Orde” en/of organisatie-specifieke actieplannen verbinding te leggen met andere vakgebieden
 • Zijn zich bewust dat je andere functionarissen nodig hebt voor het beantwoorden van vraagstukken in jouw werk
 • Hebben inzicht in de betekenis van beide disciplines in een specifiek werkproces
 • Weten wat de relatie is tussen architectuur en informatiebeheer
 • Kunnen multidisciplinair kijken naar vraagstukken
 • Zijn zich bewust dat beide disciplines anders kijken naar een bepaald werkproces/het werk
 • Kunnen de opbrengsten uit het leertraject doorvertalen naar hun eigen praktijk door aanpassingen in hun werkzaamheden door te voeren

De opzet

1. Online Startbijeenkomst

In deze bijeenkomst van anderhalf uur gaan we in op de noodzaak om verbinding te leggen met andere vakgebieden en maken we kennis met het perspectief van ‘die andere’ professional.

2. De Vraag Centraal

In deze fysieke bijeenkomst van een dagdeel werken we vanuit een vraagstuk dat ons verbindt. Aan de hand van deze casus verkennen we elkaars vakgebied, strategie voor de aanpak en bijdrage aan de oplossing. Tevens komen we tegen wat het van ons en de ander vraagt om de verbinding aan te gaan. Op basis van deze workshop bepalen we ook de ingrediënten voor een set mini-presentaties over specifieke kennis uit beide vakgebieden waar we elkaar in mee willen nemen.

3. Mini-presentaties

In deze online bijeenkomst van 2 uur kun je drie verschillende presentaties volgen, bijvoorbeeld over DuTo, de PSA, of de WOO. Zoals gezegd zijn het thema’s die deels uit de vorige sessie naar voren zijn gekomen. Elke presentatie duurt 15 minuten om zo uitsluitend de kern te behandelen, dat wat noodzakelijk is om van elkaar te weten. Tussendoor krijg je de gelegenheid met elkaar uit te wisselen welke praktische consequenties deze kennis heeft.

4. De Praktijk Centraal

In deze fysieke bijeenkomst van een dagdeel heb je als deelnemer de gelegenheid een eigen vraagstuk in te brengen. We gebruiken de kennis van de groep en van de begeleiders om deze vraagstukken te onderzoeken en waar mogelijk te beantwoorden. Hierbij leer je niet alleen van je eigen vraagstuk, maar ook van die van de andere deelnemers. We sluiten af met voornemens om in je eigen praktijk mee aan de slag te gaan, al dan niet in samenwerking met ‘de andere’ professional.

5. Kijkje in de Keuken

Als deelnemers maken jullie onderling een afspraak met iemand met de andere professional om een dagje mee te lopen, waarbij in de ochtend de ene en in de middag de ander centraal staat.

6. Terugkomdag

Na ongeveer twee maanden houden we een fysieke terugkomdag van 2,5 uur. Hierin staan de verhalen van de verschillende deelnemers centraal over hun ervaringen met het toepassen van de opgedane kennis in hun eigen praktijk.

De begeleiding

De begeleiding is in handen van een architect en een informatiebeheerder die flink wat ervaring hebben met de samenwerking. Zij brengen hun kennis in op het moment dat deze gewenst is. Daarnaast is er een moderator die het leerproces in de gaten houdt.

De Data

 • Online startbijeenkomst: 13 juni 15:30 – 17:00
 • Het Verhaal Centraal: 29 juni 13:00 – 17:00 in Den Haag
 • Online mini-presentaties: begin sept. (we laten de data zo snel mogelijk weten)
 • De Praktijk Centraal: tweede helft sept.
 • Kijkje in de Keuken: zelf in te plannen ergens in oktober-november
 • Terugkomdag: jan. 2023

Aanmelden

Aanmelden kan bij het Leerhuis, door een mail te sturen naar leerhuisihh@minocw.nl.