Ethiek en dillema's in de informatievoorziening

Duur: halve lesdag
Vorm: klassikaal (online)
Groepsgrootte: Min. 5/Max. 12 deelnemers
Lestijden: 13:30 - 17:00 uur
Studiebelasting: 8 uur

Beschrijving

Als informatieprofessional heb je een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van transparantie en openheid bij het delen van informatie. Welke keuzes moeten hierbij worden gemaakt en voor welke dilemma’s kun je daarbij geplaatst worden? In deze sessie ga je een halve dag aan de hand van een aantal stellingen met elkaar in debat over ethische vraagstukken, waarbij je met elkaar op tafel legt waar dilemma’s mogelijkheid bieden tot het voeren van het échte gesprek.

Doelgroep/benodigde kennis

Voor iedereen die interesse heeft in dit vraagstuk
We vragen wel affiniteit met het onderwerp en een referentiekader waarbinnen je de genoemde onderwerpen goed kunt plaatsen i.v.m. dat we van de deelnemers vragen dat ze in staat zijn in debat te gaan over ethische vraagstukken. Dit vraagt ook om een reflectief vermogen.

Leerdoel en KITA doelen

Leerdoel
Deelnemers weten welke ethische dilemma’s kunnen optreden bij informatievraagstukken, zijn in staat met elkaar hierover in debat te gaan en te komen tot een constructieve oplossing.

Kennis
Deelnemers hebben kennis gekregen van wat ethiek zoal inhoudt binnen informatiehuishouding.
Deelnemers begrijpen dat deze inzichten kunnen leiden tot dilemma’s en zijn in staat deze op een constructieve manier met elkaar te bespreken. (Inzicht en Toepassing).
Daarnaast leren deelnemers vanuit een open en nieuwsgierige houding te luisteren naar elkaar en elkaar actief feedback te geven (Attitude).

Opzet/werkvorm

Na een korte introductie over wat ethiek zoal inhoudt binnen informatievoorziening gaan deelnemers een halve dag aan de hand van een aantal stellingen onder begeleiding met elkaar in debat. De dilemma’s worden besproken met een doorkijk naar een constructieve oplossing.

Agenda

  • woensdag 15 februari 2023
  • woensdag 22 maart 2023
  • donderdag 13 april 2023
  • donderdag 15 juni 2023
  • donderdag 14 september 2023
  • woensdag 11 oktober 2023
  • woensdag 15 november 2023
  • vrijdag 1 december 2023

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. 

Aanmelden opleiding Leerhuis Informatiehuishouding

Geef hier de naam aan van de cursus waarvoor jij je aan wilt melden.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding. Uw informatie wordt niet centraal opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)