Creatief denken

Duur: 1 lesdag
Vorm: klassikaal (fysiek of online)
Groepsgrootte: min. 6/max. 12 deelnemers
Lestijden: 09:30 – 17:00 uur
Studiebelasting: 8 uur

Ken je dat? Je blijft maar puzzelen op een vraagstuk en komt er niet uit: het vinden van een goede oplossing lijkt maar niet te lukken. Dit vraagt om een andere aanpak, een creatieve manier van denken. Je komt zo tot inzichten en oplossingen die je eerst niet voor mogelijk had gehouden.

Waarom deze training? Via verschillende methoden en oefeningen, ook in spelvorm, leer je dat creatief denken voor iedereen mogelijk is. Je leert bovendien dat het niet ‘eng’ is om buiten de gebaande paden te denken en zelfs met zeer praktische en toepasbare oplossingen te komen voor relevante vraagstukken.

Doelgroep/benodigde kennis

Deze training is toegankelijk voor een breed publiek.

Instapniveau: HBO. Dit o.a. i.v.m. de verdieping op casuïstiek en bijbehorende achtergronden/theoretische modellen en vertaling naar de praktijksituatie van de deelnemers waarin verondersteld wordt uit te kunnen gaan van de context waarbinnen deelnemers op een creatieve manier aan de oplossing van een vraagstuk willen werken.

Leerdoel

Leerdoel

Deelnemers leren aan de hand van de ‘wiebertjes’ methode te divergeren (creatieve ideeën bedenken) en te convergeren (deze ideeën omzetten naar concrete en bruikbare oplossingen).

Kennis

Kennis van de verschillende manieren waarop je van een brainstorm komt tot concrete output.
Inzicht in wat er nodig is om te komen tot een bruikbare creatieve oplossing en hoe je deze kunt inzetten in de praktijk (Inzicht en Toepassing).
Daarnaast leren de deelnemers het belang van een open en nieuwsgierige houding (Attitude) bij het bedenken van creatieve oplossingen.

Opzet/werkvorm

Binnen deze training ga je aan de slag onder andere via verschillende spelvormen met het ‘los’ komen van je ingesleten denkpatronen en je komt op een methodische manier van brainstorm tot concrete en bruikbare oplossingen. De training is interactief en vraagt een open houding. Heb je die niet, dan ga je deze tijdens de training vanzelf ontwikkelen.

Agenda

  • woensdag 5 april 2023

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Let op dat je de juiste datum en naam van de cursus doorgeeft.

Aanmelden opleiding Leerhuis Informatiehuishouding

Geef hier de naam aan van de cursus waarvoor jij je aan wilt melden.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding. Uw informatie wordt niet centraal opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)