Basiscursus Digitaal Informatiebeheer

Hoe zorg je ervoor dat je als informatieprofessional goed op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen? De afgelopen tijd is er het nodige veranderd in de wereld van digitaal informatiebeheer. Nieuwe wetten en regels dagen de informatieprofessional uit om hier adequaat op in te spelen. Maar: hoe pak je dat aan?

Duur: 1 lesdag
Vorm: klassikaal (online)
Groepsgrootte: min. 6/max. 12 deelnemers
Lestijden: 09:30 – 17:00 uur
Studiebelasting: 8 uur

In deze training ga je op een interactieve manier met deze vraagstukken aan de slag. Binnen de training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Wat is digitale informatie?
 • Trends en ontwikkelingen op het gebied van digitaal informatiebeheer.
 • Belangen van informatiemanagement voor de organisatie.
 • De relatie/samenhang tussen organisatie, organisatie-structuur en de processen.
 • Informatie: vindbaar, (duurzaam) toegankelijk, betrouwbaar, authentiek, volledig en uitwisselbaar.
 • Digitalisering van de werkprocessen.
 • De link tussen informatie en proces/zaak Informatiebeheersplan/ informatie-plattegrond, DSP.
 • Waarde van informatie voor: bedrijfsvoering, strategie en sturing, verantwoording, risicomanagement, compliance, ethiek en collectief geheugen.
 • Positionering van de informatieprofessional: hoe breng je je kennis, inzicht en vaardigheden voor het voetlicht en hoe neem je de juiste stakeholders hierin mee? (inzet van o.a. het 9-vlaksmodel).

Doelgroep/benodigde kennis

Deze training is toegankelijk voor een breed publiek, vanaf MBO+ niveau. Belangrijk: vertaling kunnen maken van concept (voorbeeld 9-vlaksmodel) naar eigen praktijksituatie.

Leerdoelen

Deelnemers leren wat informatievoorziening inhoudt, wat het 9-vlaksmodel is en wat dit betekent voor de positionering van de verschillende rollen binnen het 9-vlaksmodel (denk o.a. aan de informatiemanager, ICT-medewerker, systeembeheerder, functioneel beheerder, beleidsmedewerker) en hoe ze de vertaalslag maken naar hun eigen werksituatie. De deelnemers worden tevens meegenomen in de ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Kennis

Kennis van het vakgebied informatievoorziening en kennis van het 9-vlaksmodel met vertaling (Inzicht en toepassing) naar alle rollen en activiteiten daarbinnen. Deelnemers zien in dat een nieuwsgierige en dienstverlenende houding ervoor kan zorgen dat alle stakeholders hun rol effectief pakken (attitude).

Opzet/werkvorm

De deelnemers krijgen een introductie op een aantal termen en begrippen binnen het vakgebied van informatievoorziening. Een belangrijk model hierbij is het 9-vlaksmodel waarbinnen verschillende rollen en taken zijn geplot op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Deelnemers maken praktijkoefeningen en gaan aan de slag met hun eigen praktijkcasus. Dit doen zij in groepjes en resultaten worden gezamenlijk met elkaar besproken.

Agenda

 • donderdag 2 februari 2023 (VOL)
 • woensdag 1 maart 2023
 • dinsdag 2 mei 2023
 • dinsdag 6 juni 2023
 • dinsdag 4 juli 2023
 • dinsdag 5 september 2023
 • dinsdag 10 oktober 2023
 • dinsdag 14 november 2023

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Let op dat je de juiste datum en naam van de cursus doorgeeft.

Aanmelden opleiding Leerhuis Informatiehuishouding

Geef hier de naam aan van de cursus waarvoor jij je aan wilt melden.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding. Uw informatie wordt niet centraal opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)