Basiscursus Digitaal Informatiebeheer

Hoe zorg je ervoor dat je als informatieprofessional goed op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen? De afgelopen tijd is er het nodige veranderd in de wereld van digitaal informatiebeheer. Nieuwe wetten en regels dagen de informatieprofessional uit om hier adequaat op in te spelen. Maar: hoe pak je dat aan?

Wij bieden in deze basiscursus een combinatie van een E-learning en praktijksessies die de deelnemers in staat stelt om weer fris aan de slag te gaan met digitaal informatiebeheer.

Opbouw van de basiscursus

Opbouw van de E-learning:

 • Introductie/uitleg over nieuwe wet- en regelgeving (Woo en Nieuwe Archiefwet).
 • Impact voor de organisatie en voor de informatieprofessional: kansen en uitdagingen.
 • Per onderdeel een korte check of de deelnemer de verschillende onderdelen goed begrepen heeft.

Opbouw van het praktijkonderdeel:

Aan de hand van verschillende praktijkcasussen gaan de deelnemers aan de slag met de volgende onderwerpen:

Het vakgebied digitaal informatiemanagement: wat betekent dit voor de informatieprofessional?

 • Wat is digitale informatie?
 • Trends en ontwikkelingen op het gebied van digitaal informatiebeheer.
 • Belangen van informatiemanagement voor de organisatie.
 • De relatie/samenhang tussen organisatie, organisatiestructuur en de processen.
 • Informatie: vindbaar, (duurzaam) toegankelijk, betrouwbaar, authentiek, volledig en uitwisselbaar.
 • Digitalisering van de werkprocessen.
 • De link tussen informatie en proces/zaak Informatiebeheersplan/informatieplattegrond, DSP.
 • Waarde van informatie voor: bedrijfsvoering, strategie en sturing, verantwoording, risicomanagement, compliance, ethiek en collectief geheugen.
 • Positionering van de informatieprofessional: hoe breng je je kennis, inzicht en vaardigheden voor het voetlicht en hoe neem je de juiste stakeholders hierin mee? (inzet van o.a. het 9-vlaksmodel).

Eindresultaat

Na afloop van het volgen van de basiscursus digitaal informatiebeheer:

 • Kent de deelnemer de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van digitaal informatiebeheer;
 • Heeft de deelnemer (basis) kennis van informatiemanagement (kaders, wet- en regelgeving). Denk aan nieuwe Archiefwet, AVG, Woo, NEN 2082 en NEN16175 en DUTO;
 • Kan de deelnemer het belang aangeven van informatie(management) voor de organisatie;
 • Ziet de deelnemer het verband tussen de organisatie, de organisatiestructuur en de processen;
 • Kan de deelnemer de link leggen tussen processen en informatie;
 • Weet de deelnemer wat er van haar/hem verwacht wordt in de nieuwe rol van de informatieprofessional binnen de organisatie met de daaraan gekoppelde taken en verantwoordelijkheden (positionering) .

Lesvorm

We gebruiken voor deze basiscursus een mix aan leervormen, namelijk:

 • Theoretisch kader: E-learning nieuwe wet- en regelgeving (o.a. Woo): zelfstudie;
 • Interactief via diverse werkvormen de link leggen naar de eigen praktijk: interactieve sessie fysiek of online (1 dag).