Adviesvaardigheden voor informatieprofessionals

Als professional of manager in het vakgebied van informatiemanagement heb je inhoudelijke kennis en ervaring. Maar om werkelijk toegevoegde waarde te leveren aan de organisatie is meer nodig. De adviesvaardigheden om een advies geaccepteerd te krijgen zijn minstens zo belangrijk voor een adviseur informatiemanagement. Bijvoorbeeld anderen motiveren, enthousiasmeren en meenemen in je plannen. Door goede communicatie kun je meer impact, draagvlak en resultaat bereiken.

Duur: 3 lesdagen
Vorm: klassikaal (fysiek)
Groepsgrootte: min. 6/max. 12 deelnemers
Lestijden: 09:30 – 17:00 uur
Studiebelasting: 24 uur + voorbereiding

Een goed advies is een advies dat leidt tot effectieve resultaten (E). Die resultaten zijn een functie van twee factoren. Ten eerste dient een advies inhoudelijke kwaliteit te hebben (K). Het advies dient vakmatig verstandig te zijn. Ten tweede dient een advies geaccepteerd te worden door de belangrijkste betrokkenen (A). Voor een daadwerkelijke implementatie is draagvlak en commitment nodig.

Een goede adviseur kent zijn/haar doelgroep en weet wat de belangrijkste belangen en motieven zijn. Het adviesrapport dat de adviseur oplevert sluit qua vorm aan op deze belangen. De rapportage sluit aan bij de lezer, bijvoorbeeld door een managementsamenvatting met de belangrijkste conclusies en implicaties van het advies toe te voegen.

Opbouw van de training / Lesvorm

Tijdens deze driedaagse training wordt de deelnemer meegenomen in de verschillende aspecten van het adviseren. We doen dit via een simulatie casus waarin de deelnemers interactief hun vaardigheden vergroten. We beginnen bij het begin: Wat is adviseren, welke rollen kun je innemen als adviseur? Welke rol speelt de deelnemer als informatieprofessional in het adviseren, en hoe pakt hij adviesgesprekken aan?

We trainen met behulp van een simulatie met gespreksvaardigheden die de deelnemers kunnen toepassen in de adviesgesprekken. We besteden ook aandacht aan het vormgeven van een advies(rapport). Ten slotte gaan we in op de manier waarop je een adviesrapport goed voor het voetlicht brengt.

Wanneer je de benodigde informatie hebt verzameld, hoe zorg je er dan voor dat je hiermee een helder advies maakt waar een opdrachtgever mee verder kan?

Trainingsdagen (3 dagen)

Voorbereiding:

 • Persoonlijk leerdoel als adviseur.
 • Test: rollen van een adviseur.
 • Adviesfases en rollen van een adviseur.

Gespreksvaardigheden worden geoefend:

 • Uitvragen
 • Contact maken
 • Aansluiten bij wensen en beoogde adviesrol
 • Weerstand wegnemen.

Aansluiten bij de klant: inlevingsvermogen.

Verwachtingsmanagement: doel, rollen, onderwerpen en proces

Tweede dag voorbereiding.

 • Deelnemers schrijven een adviesrapport op basis van de input uit de eerste dag

Tweede dag training.

 • Effectief vormgeven van een adviesrapport: managementsamenvatting.
 • Presenteren van een advies: wat werkt? Aansluiten bij de klant.
 • PDCA-cyclus invullen: welke plannen en acties gaan de deelnemers doen in de praktijk? Terugkoppeling per mail van de PDCA naar de trainers.

NB: deze training kan goed worden gecombineerd met ‘Klantgericht Communiceren’.

Eindresultaat (beoogd leereffect/leerrendement)

Na afloop van deze training:

 • Is de deelnemer op de hoogte van wat de rol van adviseur informatiebeheer inhoudt;
 • Stelt de deelnemer een kwalitatief goed adviesrapport op;
 • Zet de adviseur de juiste gespreksvaardigheden in om aan te sluiten bij de doelgroep;
 • Gebruikt de deelnemer de juiste formats bij het opstellen van een adviesrapport;
 • Presenteert de deelnemer het adviesrapport op een heldere en overtuigende manier aan de juiste doelgroep.

Doelgroep

Adviseurs of medewerkers die vanuit hun rol ook adviserende taken hebben, zoals records managers. Het liefst met minimaal enkele jaren ervaring.
Instapniveau: 'HBO-werk/denk niveau', o.a. i.v.m de voorbeelden/casuïstiek die gebruikt worden bij het toepassen van de inzichten in de praktijk.

Agenda

De cursus bestaat uit 3 trainingsdagen.

 • maandag 6 februari, donderdag 16 februari en donderdag 23 februari 2023     (VOL)        
 • donderdag 9 maart, maandag 20 maart 2023 en dinsdag 28 maart 2023     (Laatste plekken)
 • donderdag 6 april, dinsdag 18 april en dinsdag 25 april 2023

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Let op dat je de juiste startdatum en naam van de cursus doorgeeft.

Aanmelden opleiding Leerhuis Informatiehuishouding

Geef hier de naam aan van de cursus waarvoor jij je aan wilt melden.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding. Uw informatie wordt niet centraal opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)