Het Rijk verzamelt goede voorbeelden die bijdragen aan een flexibele  en duurzame informatiehuishouding. Hieronder staat wat verschillende ministeries en organisatieonderdelen doen op dit vlak.