Wat is de relatie tussen de Archiefwet en het gebruik van sociale media?

De belangrijkste bepaling van de Archiefwet is dat overheden hun informatie (in dit geval uitingen op sociale media) in goede, geordende en toegankelijke staat moeten brengen en bewaren. De informatie moet dus makkelijk te vinden en te raadplegen zijn. Ook moeten
overheden zorgen voor de vernietiging van informatie die daarvoor in aanmerking
komt.


Het voldoen aan de Archiefwet vormt een zwaarwegende reden om de nu beschikbare sociale media-content veilig te stellen en te archiveren. Op dit moment voldoen Rijksorganisaties, op een uitzondering na, namelijk niet aan de Archiefwet, als het aankomt op het bewaren van gepubliceerde informatie op sociale media. Dit wordt namelijk niet altijd gedaan wanneer zou moeten. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed hamert er sinds 2012 op, dat het niet bewaren van gepubliceerde informatie op sociale media door Rijksorganisaties in strijd is met de Archiefwet. Deze voortdurende overtreding brengt een zwaarwegend belang mee om met spoed over te gaan tot het archiveren van sociale media-content.