Van wie moeten de socialemedia-accounts gearchiveerd worden?

De socialemedia-accounts van rijksorganisaties moeten gearchiveerd worden. Dit zijn de corporate accounts die door rijksorganisaties zijn aangemaakt en worden beheerd. Vanaf deze accounts wordt er vanuit het perspectief van het rijksonderdeel gecommuniceerd.  

Daarnaast moeten ook de uitspraken van bewindslieden worden gearchiveerd wanneer deze vanuit hun rol als bewindspersoon zijn geplaatst.