Hoe ziet de centrale voorziening eruit?

De centrale voorziening websitearchivering bestaat uit het centraal inkopen van dienstverlening middels een rijksbrede aanbesteding voor:

  • Het harvesten van de openbare websites van Rijksonderdelen
  • De opslag van de webarchieven
  • Het digitaal ontsluiten van de webarchieven middels een viewer (website).