Hoe kan RDDI mij helpen bij de voorbereiding op websitearchivering?

Om rijksonderdelen te ondersteunen bij de invoering van websitearchivering in de eigen organisatie heeft RDDI een stappenplan met instrumenten ontwikkeld. Deze bestaat uit een aantal toetsen en een self-assessment waarmee u kunt zien wat u al op orde heeft en wat u nog moet doen. Gebruik dit stappenplan om op tijd klaar te zijn om aan te sluiten op de centrale voorziening.