2 mei: Ontbijtsessie 'Goed geopend' over de inwerkingtreding Woo. Met staatssecretaris Van Huffelen en regeringscommissaris Arre Zuurmond

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. Reden voor regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond om op maandag 2 mei van 10:00-12:30 uur een ontbijtsessie te wijden aan deze nieuwe wet. Meld je aan via onderstaande link!

De dilemma’s en kansen van de Woo worden belicht. Evenals het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat. Verschillende voorbeelden van reeds openbaar gemaakte dossiers passeren de revue en de aanmoedingsprijs Over Informatie Gesproken wordt door Arre Zuurmond uitgereikt.

Maandag 2 mei van 10:00-12:30 uur

Op maandag 2 mei, de eerste werkdag na inwerkingtreding van de Woo, vindt van 10:00-12:30 uur de ontbijtsessie plaats in de Bibliotheek LocHal in Tilburg. Hier spreekt Arre Zuurmond met de houders van enkele dossiers die al openbaar zijn gemaakt. Want de overheid werkt al langer toe naar een meer open beleidsproces waarbij stukken proactief openbaar worden gemaakt, in plaats van reagerend op wob-verzoeken. Wat kunnen we leren van deze ‘ervaringsdeskundigen’ en wat gaat de Woo teweegbrengen?

Programma

Tijd Onderdeel Sprekers/gasten
10:00 - 10:05 Opening Marcel Bril
Presentator
10:05 - 10:10 Welkom in OB Tilburg Herman Horst
Directeur-bestuurder Bibliotheek Midden-Brabant
10:10 - 10:15

Maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken
Deze ochtend wordt aangeboden aan regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond

Eppo van Nispen tot Sevenaer
Ambassadeur van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken
10:15 - 10:25

Gesprek met Arre Zuurmond
Over zijn rol en plannen

Marcel Bril
Presentator
Arre Zuurmond
Regeringscommissaris Informatiehuishouding
10:25 - 11:00

Introductie van de open dossiers
 

Ambassadeurs van de open dossiers
11:05 - 11:20

Gesprek met de staatssecretaris
Wat betekent een open overheid voor haar

Alexandra van Huffelen
Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering
11:20 - 11:45 Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) Tilburg  Oscar Dusschooten
Wethouder van Tilburg
Angelique de Kort en
Claudie Broeders
IDO-team
11:45 - 12:00 Uitreiking aanmoedigingsprijs Alexandra van Huffelen
Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering
12:00 - 12:10

Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding
Online interview met de voorzitter

Ineke van Gent
Voorzitter adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding
12:10-12:30 Interactief slotdebat

Arre Zuurmond
Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Eppo van Nispen tot Sevenaer
Ambassadeur van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

Ambassadeurs van de open dossiers

Online deelnemers

12:30 Afsluiting

Aanmoedigingsprijs Over Informatie Gesproken

Diverse houders van ‘open dossiers’ nemen de aanwezigen en de online kijkers mee in het proces van openbaarmaking. Zij leggen uit waar zij tegenaan liepen, waar zij trots op zijn, wat er beter kan en wat de openheid heeft gebracht. Zodat anderen die ook met de Woo te maken krijgen hierdoor geïnspireerd raken en ervan kunnen leren. Arre Zuurmond zal, als enig jurylid, de ochtend afsluiten door aan het dossier dat volgens hem extra waardering verdient de aanmoedigingsprijs Over Informatie Gesproken te overhandigen.

Live uitzending vanuit de Bibliotheek LocHal in Tilburg

Het belooft een interactieve ochtend te worden vol inspiratie. De ontbijtsessie wordt live uitgezonden en is na aanmelding online te volgen. Kijkers kunnen vragen stellen via de chatfunctie. De aanmeldmogelijkheid wordt binnenkort beschikbaar gesteld via iBestuur.

Geïnteresseerd maar niet in de gelegenheid de live-uitzending te volgen? Na de ontbijtsessie wordt een videoverslag beschikbaar gesteld via de websites van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding en organisator iBestuur.

Vergroot afbeelding Bibliotheek LocHal Tilburg
Beeld: ©LocHal Tilburg / LocHal Tilburg

De Wet open overheid (Woo)

De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en zorgt ervoor dat iedereen beter toegang krijgt tot meer overheidsinformatie. Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. De wet maakt onderscheid tussen passieve openbaarmaking (op verzoek) en actieve openbaarmaking (zonder dat er om gevraagd wordt). De volledige invoering van de Woo gaat enkele jaren in beslag nemen.

Meld je nu aan voor de livestream

Na aanmelding via de website van iBestuur kun je de ontbijtsessie digitaal bijwonen via de livestream. Na aanmelding volgt een bevestiging via e-mail. 

Let wel: de digitale beschikbaarheid is ruim maar niet onbeperkt, dus meld je snel aan!