deWooDatZitZo

Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. Vanaf 1 mei 2022 treedt de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking, die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt.

De belangrijkste veranderingen

De Woo verandert een aantal dingen. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • Er komt een onafhankelijk adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding.
 • Elk bestuursorgaan dat onder de Woo valt moet een contactpersoon aanwijzen waarbij iedereen terecht kan met vragen over de beschikbaarheid van overheidsinformatie.
 • Bestuursorganen gaan werk maken van het op orde krijgen van de informatiehuishouding, daartoe is de Regeringscommissaris aangesteld.
 • Op termijn verplicht de Woo tot het actief openbaar maken van aangewezen informatie.
 • De termijn voor het afhandelen van een verzoek wordt maximaal vier weken, met een mogelijke verlenging van twee weken.
 • Mede gelet op de verkorte termijn is het zaak om snel de informatievraag in beeld te krijgen en daarvoor in contact te treden met de verzoeker.
 • Onder de Wob werden persoonlijke beleidsopvattingen al vaker openbaar gemaakt, die lijn wordt onder de Woo voortgezet.
 • Ook van informatie ouder dan vijf jaar is het uitgangspunt dat deze openbaar wordt gemaakt. 

Wat kun je nu al doen?

Zorg dat je goed op de hoogte bent van de veranderingen. Er zijn al verschillende middelen ontwikkeld waarmee jij je goed kunt voorbereiden op de Woo:

Kijken:

Lezen:

Doen:

Gebruiken:

Neem deel aan de activiteiten die in het teken staan van de Woo

Ontbijtsessie 'Goed geopend' over de inwerkingtreding Wet open overheid. Met staatssecretaris Van Huffelen en regeringscommissaris Arre Zuurmond

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. Reden voor Regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond om een ontbijtsessie te wijden aan deze nieuwe wet.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online

Masterclass Actieve openbaarmaking 19 mei

De succesvolle masterclass 'Actieve openbaarmaking' voor leidinggevenden van schaal 15 en hoger wordt opnieuw georganiseerd. In het voorjaar 2021 organiseerden Bureau Algemene Bestuursdienst (BABD) en RDDI deze masterclass voor het eerst. Wegens het enorme animo waren alle sessies snel vol. Ook de tweede serie, in de herfst van 2021, was volgeboekt. Met de inwerkingtreding van de Wet open overheid op 1 mei 2022 is het thema openbaarmaking extra urgent. Grijp daarom je kans en schrijf je snel in!

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online

Nieuws

Meer nieuws