Hoe staat het met de informatiehuishouding van het Rijk en met de openbaarmaking van documenten? We presenteren verschillende cijfers om een beeld te geven.

Met dit dashboard willen we in de toekomst een overzichtelijk beeld geven van de stand van zaken rond de informatiehuishouding van het Rijk en openbaarheid van rijksinformatie. Vooralsnog presenteren we alleen de resultaten van twee onderzoeken waar we zelf opdracht toe hebben gegeven. In de loop der tijd zullen we hier resultaten toevoegen van nieuwe of reeds gepubliceerde onderzoeken die iets interessants zeggen over informatiehuishouding of openbaarheid.