Mag ik informatie delen met berichtenapps?

Aan het gebruik van berichtenapps en (andere) openbare voorzieningen kleven ernstige bezwaren, zoals risico’s op het gebied van het eigenaarschap, de beschikbaarheid, juistheid en volledigheid en de beveiliging en vertrouwelijkheid van informatie. Vertrouwelijke, gerubriceerde of privacygevoelige mag daarom nooit in openbare online diensten worden gedeeld of opgeslagen. Dit is rijksbreed beleid.

Dit mag wel:

  • Informele communicatie, zoals een afspraak maken om samen te lunchen of even bij te praten
  • Afstemming over processen, zoals een collega vragen of hij even naar een nota kan kijken

Dit mag niet:

  • Delen van vertrouwelijke of gerubriceerde informatie (speciaal geclassificeerde informatie die beperkt of niet verspreid mag worden, zoals staatsgeheimen)
  • Delen van persoonsgevoelige informatie
  • Bestuurlijke besluitvorming wordt sterk ontraden

Wees je bewust dat bij het gebruik van tools als Skype, Webex of Zoom, ook chatberichten kunnen worden verstuurd. Sla deze berichten, samen met het audio/videobestand of de verslaglegging van het gesprek, ook op in het DMS