Header Open op Orde 3

Nieuwsflits september: alles over werken aan een open overheid

Bijgaand vind je een nieuwflits van informatiehuishouding.nl met daarin de volgende onderwerpen:

Nieuw platform open-overheid.nl voor professionals gelanceerd

Op 20 september 2022 is de nieuwe  website open-overheid.nl gelanceerd. Dit is een initiatief van het Programma Open Overheid in samenwerking met ondersteunende organisaties binnen het Rijk. De website voorziet in het volledige aanbod van instrumenten, diensten en kaders waar rijksorganisaties mee aan de slag kunnen. De site is de basis voor het werken aan een open overheid.

Nieuw platform open-overheid voor professionals gelanceerd

Twee medewerkers zitten achter een laptop, terwijl één medewerker iets uitlegt aan de ander

Uitbreiding openbaarmaking van beslisnota’s

Vanaf 20 september 2022 krijgt het parlement bij álle Kamerstukken de onderliggende departementale nota’s (beslisnota’s ) meegestuurd. Deze nieuwe werkwijze was sinds 1 juli 2021 al van toepassing op kamerstukken over beleid en wetgeving. Met het openbaar maken van beslisnota’s wil het Kabinet de Kamer op een toegankelijke manier inzicht geven in de afwegingen bij de besluitvorming door ministers. En zo het parlement in staat stellen zijn controlerende en medewetgevende taken goed uit te voeren. 

Hoe schrijf je een Beslisnota die openbaar wordt?

In een beslisnota zijn de overwegingen, alternatieven, relevante feiten en risico’s op een rij gezet voor besluitvorming door de bewindspersoon. Waarbij het uitgangspunt is: alle overheidsinformatie is openbaar, tenzij. Beslisnota’s worden gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl waardoor ze ook openbaar zijn voor de samenleving. Bekijk hier de animatie met heldere tips over het schrijven van een beslisnota. 

Door direct duidelijk te schrijven, geven we een goed beeld van de inhoudelijke afwegingen bij een besluit. Maar hoe zorg je er nu voor dat documenten voldoen aan de eisen? En welke afwegingen moet je hierbij maken? Wanneer je aan de slag gaat, is deze infographic een hulpmiddel. 

Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) over haar ervaring met beslisnota’s: 
‘Bij de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs waren grote wijzigingen aangebracht via een nota van wijziging. Deze veranderingen maakten eerder aangebrachte wijzigingen, gebaseerd op advies van de Raad van State, ongedaan. Doordat ik de beslisnota’s kon inzien, kreeg ik inzicht in de beleidsadviezen die de minister heeft ontvangen en de afwegingen die hij op basis daarvan heeft gemaakt. Dat was waardevolle informatie en het was goed dat dit ook een plek kreeg in het debat met de minister.’ 
 

Medewerker bekijkt informatie op een i-pad