Header Open op Orde 3

Nieuwsbrief Duurzaam Digitale Informatiehuishouding - week 5

Als kersverse regeringscommissaris was Arre Zuurmond te gast bij de podcast Over Informatie Gesproken. De urgentie en het belang van het thema informatiehuishouding is daarnaast nogmaals bevestigd: onderzoek wijst uit dat de Rijksoverheid veel te lang doet over het afhandelen van Wob-verzoeken. Een flitspanel wijst bovendien uit dat rijksmedewerkers zich wel meer bewust zijn geworden van het belang van informatiehuishouding, maar een echte gedragsverandering blijft nog achterwege. Met andere woorden: werk aan de winkel!

Dat en meer lees je in deze editie van onze maandelijkse nieuwsbrief.

Arre Zuurmond in podcast Over Informatie Gesproken deel 3: De veranderopgave

In de nieuwe editie van de podcastserie Over Informatie Gesproken sprak Larissa Zegveld met Arre Zuurmond, de kersverse regeringscommissaris informatiehuishouding, Guido Enthoven, directeur Instituut Maatschappelijke Innovatie en Guiny Kustner, programmadirecteur Informatiehuishouding Justitiële Informatiedienst. Een boeiend gesprek over de veranderopgave rond de informatiehuishouding. Luister het gesprek nu terug!

Luistertip: Podcast Over Informatie Gesproken deel 3: De veranderopgave

Podcast

Afhandeling Wob-verzoeken moet en kan sneller

De Rijksoverheid doet veel te lang over het afhandelen van Wob-verzoeken, zo is de bevinding van recent onderzoek van de Open State Foundation en Instituut Maatschappelijke Innovatie. Bijna 80% van de Wob-verzoeken wordt niet binnen de wettelijk maximale termijn afgehandeld: de ministeries doen er gemiddeld drie keer zo lang over.

Afhandeling Wob-verzoeken moet en kan sneller

stapel Wob verzoeken
Beeld: ©RDDI / Erik Jansen

Samenwerking met hoger onderwijs resulteert in gastcollege informatiehuishouding

Doc-Direct, I-Partnerschap, Nationaal Archief, RDDI en partners werken samen met het hoger onderwijs en dragen bij aan nieuwe minors en masters, lectoraten, wetenschappelijk onderzoek en stages op het gebied van informatiehuishouding. Directeur Jacqueline Rutjens van RDDI verzorgt op 11 februari het eerste gastcollege van het vak Digitalisering in bestuur en beleid binnen de master Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Dit gastcollege dient ter introductie op het onderwerp, geeft een overzicht van welke thema’s er spelen en geeft een beeld van hoe de informatiehuishoudingswereld zich verhoudt tot de Rijksoverheid als geheel.

Samenwerking met hoger onderwijs resulteert in gastcollege informatiehuishouding

Jacqueline Rutjens
Beeld: ©RDDI

Arre Zuurmond: “Er is een Kaderwet nodig voor informatiehuishouding”

Op 2 februari jl. gaf de kersverse Regeringscommissaris Arre Zuurmond aan de Tweede Kamer uitleg over de technische aspecten van zijn dossier tijdens een technische briefing van de vaste commissie Digitale Zaken. Hij deed dit tegen de achtergrond van zijn opvatting dat er een aanzienlijke versnelling moet komen in de actieve openbaarmaking voor een meer open overheid. Ook bepleitte hij een actieve rol van de Tweede Kamer als medewetgever: zoals er kaderwetgeving is voor bijv. financiën, zou er ook een goede, funderende Kaderwet moeten komen voor informatie en informatiehuishouding. Tijdens de presentatie zijn Kamerleden meegenomen in de achtergronden en het belang van een goede informatiehuishouding en is toegelicht welke bijdrage de Regeringscommissaris gaat leveren. Na de presentatie was er gelegenheid voor de Kamerleden tot het stellen van vragen. De technische briefing met presentatie is terug te kijken via deze link.

Technische briefing met de regeringscommissaris informatiehuishouding

Arre Zuurmond

Flitspanel: houding rijksmedewerker verbeterd, maar gedragsverandering blijft uit

In november 2021 is in opdracht van RDDI een Flitspanelonderzoek uitgevoerd onder rijksmedewerkers. Het doel van dit onderzoek was om inzichtelijk te krijgen hoe rijksmedewerkers met overheidsinformatie omgaan. De belangrijkste resultaten: aandacht voor informatiehuishouding heeft de bewustwording verhoogd en de houding verbeterd van medewerkers, maar een echte gedragsverandering blijft vooralsnog uit.

Flitspanel: houding verbeterd, maar gedragsverandering blijft uit

Voorbeeld flitspanelonderzoek: 64% weet wat zijn/haar organisatie van hem/haar verwacht rond het bewaren van documenten. 56% weet welke informatie ze kunnen verwijderen en wat bewaard moet blijven. 51% weet waar ze binnen de organisatie meer informatie kunnen vinden over het omgaan met overheidsinformatie

Project Duurzaam Digitale Toegankelijkheid van start

Nu het plan van aanpak in het Strategisch Beraad is vastgesteld, is het project Duurzaam Digitale Toegankelijkheid echt officieel van start gegaan. Het project ondersteunt rijksorganisaties bij het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van pdf’s en start met de realisatie van een Rijksbrede beheertool voor domeinnamen (websites).

Project Duurzaam Digitale Toegankelijkheid van start

Persoon gebruikt schermlezer op de pc
Beeld: DNB, Stephan Jockel

Extra data KWIV-Roadshow: meld je nu aan!

De digitale KWIV Roadshow is wegens succes verlengd tot eind maart. Komende weken organiseert het programma Versterking HR-ICT opnieuw op verschillende dagen en tijden een online presentatie over het KWIV (Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening). Je kunt je nu aanmelden!

Extra data KWIV-Roadshow: meld je nu aan!

‘Informatiehuishouding gaat in de eerste plaats over mensen, niet over systemen’

De informatievoorziening van de overheid moet beter inspelen op de behoefte van samenleving, parlement en kabinet. Hoe krijgen rijksorganisaties dat voor elkaar? Het rijksbrede initiatief I-Partnerschap heeft vertegenwoordigers van rijksorganisaties en een groep hoogleraren en lectoren van 17 universiteiten en hogescholen bij elkaar gebracht om in een rondetafelgesprek mee te denken over dit veelomvattende thema.

Lees verder via de website van UBR

Lees de verhalen waarin informatiespecialisten vertellen wat hun werk zo boeiend maakt

Het aantal vacatures binnen het domein informatiehuishouding neemt steeds verder toe, maar het aantal sollicitaties groeit helaas niet evenredig mee. Dat terwijl we rijksbreed een grote opgave hebben. Kortom: we moeten alles uit de kast gaan halen om professionals te verleiden bij het Rijk te komen werken. Daarom heeft Werken voor Nederland een speciale pagina om potentiële kandidaten meer inzicht te geven in het werk van de informatieprofessional. Wil je jouw verhaal ook delen op deze pagina? Neem dan vooral contact op! Dat doe je via wervingIHH@rijksoverheid.nl.

Landingspagina Informatiespecialist bij de Rijksoverheid

Strategisch Beraad weer bijeen

Op 27 januari is het Strategisch Beraad (SB) voor het eerst in 2022 (virtueel) bij elkaar gekomen. Er is onder andere gesproken over de stand van zaken rondom Berichtenapps, e-mailarchivering en Woo-hulptooling. Daarnaast zijn het Plan van Aanpak van BODO 2022 en dat van de projecten Duurzaam Digitale Toegankelijkheid vastgesteld, evenals de eindrapportage van Webarchivering. Ook is het SB bijgepraat over het Leerhuis Informatieprofessional, Sociale Media Archivering en over de resultaten van het flitspanel-onderzoek naar bewustzijn, houding en gedrag van overheidsmedewerkers met informatie.

Aan het slot van de bijeenkomst gaf Jonas Neelemaat aan zijn rol als voorzitter van het Strategisch Beraad neer te leggen. RDDI wil hem bedanken voor zijn inzet om het SB in goede banen te leiden.