Header Open op Orde 3

RDDI-special januari 2022: een nieuwe regering

Vorige week was het dan eindelijk zover: een nieuw kabinet op het bordes! Nieuwe ministers en staatssecretarissen, voor wie de verbetering van de informatiehuishouding een belangrijk onderwerp zal worden. In deze nieuwsbrief helpen we hen op weg: onze experts hebben een hoop nuttige tips voor het kersverse kabinet. Ook handig voor hun medewerkers, natuurlijk! Ook vertellen we over de archivering van de social media-berichten van bewindspersonen en kun je vanaf vandaag het jaarplan van RDDI voor 2022 lezen.

Tips van RDDI voor de nieuwe bewindspersonen

We zagen het al toen we in onze vorige nieuwsbrief naar het coalitieakkoord keken: informatiehuishouding is een belangrijk onderwerp voor het nieuwe kabinet. De behoefte aan gerichte informatie en transparantie groeit. En met de komst van de Woo zal het actief openbaarmaken van informatie nog belangrijker worden. Maar waar begin je? We vroegen het onze experts binnen RDDI: welke tips en denkrichtingen kun je meegeven aan de nieuwe bewindspersonen? En net zo goed voor alle ambtenaren die de komende tijd met en voor hen zullen werken. Doe je voordeel met dit lijstje!

Tips RDDI voor nieuwe bewindspersonen: informatiehuishouding is van belang

Bordesfoto van het kabinet-Rutte IV

Archiveren sociale media-content van bewindspersonen

In december konden we met gepaste trots vertellen dat de pilot ‘veiligstellen sociale media bewindslieden Rutte III’ succesvol was. Een traject waarin we stap voor stap toewerken naar het veiligstellen (fase 1) en daarna duurzaam toegankelijk maken (fase 2) van sociale media van bewindslieden. Ook met het nieuwe kabinet is het natuurlijk belangrijk om de content van hun sociale media-accounts duurzaam toegankelijk te maken. Houd dit traject dus in de gaten, want het gaat onverminderd door!

Succesvolle pilot ‘veiligstellen sociale media bewindslieden Rutte III’

Jaarplan RDDI 2022

2022. Een nieuw jaar, een nieuwe regering en een nieuw jaarplan. RDDI heeft de agenda en programmering voor het jaar rond, en presenteert hierbij het jaarplan. In dit plan laat RDDI voor de vier actielijnen van Open op Orde zien waaraan gewerkt zal worden en op welk ondersteuningsaanbod Rijksorganisaties een beroep kunnen doen. 

In overeenstemming met de wensen van zijn klanten richt RDDI zich dit jaar onder andere op:

  • Actieve openbaarmaking van beleidsinformatie; tooling voor het afhandelen van verzoeken om openbaarmaking
  • Een leerhuis voor informatieprofessionals en rijksmedewerkers 
  • Archiveren Sociale Media en Berichtenapps

Lees hier het hele jaarplan!

Jaarplan RDDI 2022

Voorpagina Jaarplan 2022