Beeld: ©RDDI

Meld je aan voor keukentafelsessie #2 'Spanningen in de informatierelatie tussen overheid en burger'

Op woensdag 8 juni van 15:00-17:45 uur vindt de tweede keukentafelsessie plaats met Arre Zuurmond, regeringscommissaris Informatiehuishouding. Het thema van deze sessie is 'Spanningen in de informatierelatie tussen overheid en burger'. Woon de sessie online bij en praat mee!

Aanmelden: keukentafelsessie #2 'Spanningen in de informatierelatie tussen overheid en burger'

Arre Zuurmond neemt ons mee in de dilemma’s en kansen op het gebied van de informatiehuishouding van de overheid. Hij nodigt daartoe gasten uit aan de keukentafel: die bevindt zich deze keer in de Bibliotheek IJsselstein. In een open gesprek, waarin vragen net zo belangrijk zijn als antwoorden, zoekt Arre samen met zijn gasten naar oplossingen.

Thema 8 juni

Op 8 juni staat het thema 'Spanningen in de informatierelatie tussen overheid en burger' centraal. In het ongevraagd advies van de Raad van State wordt gewezen op de ongelijke informatierelatie tussen burger en overheid. Overheidsorganisaties werken hard aan de verbetering van hun informatievoorziening. En het actief openbaar maken van overheidsinformatie is een van de onderdelen van de nieuwe Wet open overheid. 

Maar als die informatievoorziening is verbeterd en de informatie ‘openbaar’ is, kunnen burgers daar dan ook mee uit de voeten om hun doelen te bereiken? Zijn de documenten begrijpelijk genoeg? En welke stappen kan de overheid nog zetten om in de behoeften van de burgers te voorzien?

De keukentafelsessies hebben een vast format waarbij tafelgasten allereerst het probleem uiteenzetten (probleemstelling). Vervolgens vindt er een tafelgesprek plaats met inhoudelijk betrokkenen en verantwoordelijken (wederhoor). Aansluitend wordt aan de online deelnemers gevraagd om bij te dragen aan de discussie en het formuleren van ideeën ter verbetering (discussie). Die ideeën worden plenair gedeeld, waarna Arre een aantal agendapunten formuleert om op te nemen in een plan van aanpak. Met als doel om deze op termijn overheidsbreed te implementeren. 

Jouw deelname en bijdrage stelt Arre zeer op prijs!

Meld je aan voor online deelname

De tien keukentafelsessies worden live uitgezonden en zijn na aanmelding online te volgen. Ook de kijkers worden bij de gesprekken betrokken en aangemoedigd een actieve bijdrage te leveren tijdens een digitale break-outsessie. Instructies hiervoor volgen na aanmelding.

Ben je verhinderd? Dan kun je de keukentafelsessies naderhand op je gemak terugkijken via de websites van de organisatoren RDDI en iBestuur.

Meer informatie en het programma vind je op onze website via onderstaande link.

Meer informatie over de keukentafelsessie

Keukentafelsessie 1 - 14 april 2022
Beeld: ©RDDI / Tanja Snip

Terugkijken: keukentafelsessie #1 'Wob-verzoek wordt Woo-verzoek: van traag naar graag!'

In zijn eerste keukentafelsessie op 14 april jl. onderzocht Arre Zuurmond de aard van het wobben. Aanleiding was het rapport ‘Ondraaglijk traag; Analyse afhandeling Wob-verzoeken’. In de Visboekzaal van de KB nationale bibliotheek in Den Haag stelde hij een gevarieerd gezelschap twee vragen: wat is het probleem en hoe kan het beter?

Heb je deze sessie gemist? Je kunt het nu terugkijken:

Keukentafelsessie 1 - 14 april 2022
Beeld: ©RDDI / Tanja Snip

Terugkijken: ontbijtsessie 'Goed geopend' over de Wet open overheid

Op 1 mei 2022 trad de Wet open overheid in werking. Op 2 mei zaten staatssecretaris van Huffelen en regeringscommissaris Arre Zuurmond aan tafel bij de ontbijtsessie ‘Goed Geopend’ in de LocHal in Tilburg om te praten over digitalisering, een open overheid en de functie van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO).

Benieuwd wat er is besproken en welke organisaties om welke redenen zijn genomineerd voor de aanmoedigingsprijs Open Dossier? Je kunt de sessie nu terugkijken:

Overhandiging aanmoedigingsprijs Open Dossier
Beeld: Erik Jansen