Header Open op Orde 3

De zomernieuwsflits: informatiehuishouding in ontwikkeling

Het zomerreces loopt bijna ten einde. Maar ook in rustige tijden blijft informatiehuishouding een belangrijk onderwerp en valt er nieuws te melden over de ontwikkelingen rondom de informatiehuishouding van de overheid. Zo vertelt David Korbijn in een interview in deze nieuwsflits over hoe de Tweede Kamer omgaat met alle veranderingen die de Wet open overheid (Woo) met zich meebrengt. Daarnaast lees je over een update van ‘de Handreiking bewaren chatberichten’. Verder in deze nieuwsflits: een animatie over het project Duurzaam digitale toegankelijkheid en een handreiking voor het toegankelijk maken van pdf’s. 

Nieuw bij de Tweede Kamer: werken met de Woo

Sinds de Wet open overheid (Woo) van kracht is, heeft ook de Tweede Kamer te maken met een verandering in werkwijze. In korte tijd moest de Tweede Kamer zich voorbereiden op de inwerkingtreding van de Woo omdat de Tweede Kamer voorheen niet onder de Wob viel. David Korbijn is projectleider passieve openbaarmaking bij de Tweede Kamer en vertelt in een interview over de eerste ervaringen. ‘We wisten van tevoren absoluut niet hoeveel verzoeken er op ons af zouden komen. Het is immers de eerste keer dat de buitenwereld ons kon vragen om informatie openbaar te maken.’ 

David Korbijn, projectleider passieve openbaarmaking (Woo) bij de Tweede Kamer: "Openbaarmaking moet een automatisme worden"

Plenaire zaal van Tweede Kamer
Beeld: ©Rijksoverheid

Aanpassing Handreiking met advies om automatisch wissen berichten op telefoon uit te schakelen

Naar aanleiding van het Tweede Kamer-debat van afgelopen 19 mei over het gebruiken, verwijderen en archiveren van berichtenapps is onder andere de 'Handreiking bewaren chatberichten' aangepast. Hierin staat nu het dringende advies om de functie ‘automatisch wissen van berichten’ op je telefoon uit te schakelen.

Dringend advies om automatisch wissen berichten uit te zetten opgenomen in Handreiking

Foto van telefoon met berichten
Beeld: ©RDDI

Twee nieuwe producten om de digitale toegankelijkheid duurzaam te verbeteren

Veel informatie en dienstverlening van de Rijksoverheid is tegenwoordig vooral via websites beschikbaar. Digitale toegankelijkheid wordt daarmee steeds belangrijker, want de informatie moet ook beschikbaar zijn voor mensen met een beperking. Het project Duurzaam Digitale Toegankelijkheid helpt bij het verbeteren van de toegankelijkheid van bestaande en nieuwe informatie op websites van de overheid. Bekijk de animatie waarin je ziet wat het project doet op het gebied van toegankelijkheid.

Daarnaast heeft het project ook een handreiking gemaakt. De 'Handreiking Duurzaam digitaal toegankelijke pdf’s' legt uit hoe je eenvoudig duurzaam digitaal toegankelijke pdf’s maakt.

Handreiking Duurzaam Digitaal Toegankelijk Pdf's

Handreiking Duurzaam digitaal toegankelijke pdf's
Beeld: ©RDDI