Header Open op Orde 3

Data, data en nog eens data: werken aan een open overheid

Wij hebben weer veel te delen. Zo publiceerden we een onderzoek over het belang van het gedrag van rijksambtenaren in openbaar maken overheidsinformatie. Het verslag van de Verkenning Duurzaam Databeheer vertelt je meer welke bijdrage RDDI nog kan leveren om data duurzaam toegankelijk te maken. En blikken we terug op Reuring!Café waar Jacqueline Rutjens aansloot om te praten over het openbaar maken van overheidsinformatie.

Verder een update over ons Future Lab met de aankondiging van de Field Guide!  Maak ook ruimte in je planning voor nog meer leuke evenementen die eraan komen, zoals het ECP jaarfestival en de Keukentafelsessie #5.

Belang van gedrag rijksambtenaren

Wat heb je nodig voor een betrouwbare en transparante overheid? Naast actieve openbaarmaking en een goede digitale informatiehuishouding, blijkt het gedrag van rijksmedewerkers net zo belangrijk. En hier valt nog winst te behalen. Zo is het direct opslaan voor veel medewerkers nog geen automatisme.

Bekijk het onderzoek voor de andere uitkomsten.

Onderzoek: Veel winst te behalen in de omgang met overheidsinformatie binnen de ambtenarij

Op verkenning voor duurzaam toegankelijke data

Gestructureerde gegevens (data) van de overheid moeten duurzaam toegankelijk zijn. Wat hebben rijksorganisaties nodig om hiervoor te zorgen? RDDI heeft een verkenning uitgevoerd om dit te onderzoeken. Het verslag van de Verkenning Duurzaam Databeheer staat nu online.

Op basis van de verkenning ontwikkelt het Nationaal Archief een aantal kennisproducten. Wil je meedenken of heb je vragen? Neem dan contact op via info@nationaalarchief.nl, onder vermelding van “Kennisproduct Duurzame Toegankelijkheid van Gegevens”.

Verslag van de verkenning Duurzaam Databeheer

Woo voor iedereen begrijpelijk

Hoe leg je aan je buurman uit waar je mee bezig bent als je vertelt dat je met de Wet open overheid (Woo) werkt? Daar heb je de publieksbrochure voor. De brochure is nu ook in gedrukte vorm beschikbaar en legt uit wat de Woo inhoudt en hoe je overheidsinformatie kunt opvragen.

Publieksbrochure Wet open overheid nu ook in gedrukte vorm

Oudere vrouw met bril leest de krant bij een kopje koffie

Viben in het digitale tijdperk

De vibes in het digitale landschap veranderen. We gaan van fake news en een overdaad aan informatie naar een beperking van toegang tot informatie. Hoe gaan we hiermee om, ook als overheid? Op 17 november kun je inspiratie en kennis opdoen over dit belangrijke onderwerp bij het ECP Jaarfestival. Dit wil je niet missen!

ECP Jaarfestival 2022

Keukentafelsessie #5: Bouwen aan een goede digitale architectuur

Donderdag 24 november vindt de vijfde in een reeks keukentafelsessies plaats. Het thema: 'Zorgt falende IT-architectuur voor een dito informatiehuishouding?'. Zijn de verschillende architectuurlandschappen van de overheid namelijk wel toegerust om sturing te geven aan de ambities die we hebben als het over de informatiehuishouding van de overheid gaat? En wat kunnen we doen als blijkt dat het niet zo is? Hierover gaan we met interessante gasten in gesprek.

Keukentafelsessie #5: 'Zorgt falende IT-architectuur voor een dito informatiehuishouding?'

Een aantal mensen discussieert aan tafel

Samenwerken in een notendop

Binnen het samenwerkingsinitiatief Ruimte voor Opgaveteams verkent Future Lab samen met andere rijksprogramma’s en rijksmedewerkers welke producten en diensten ontwikkeld kunnen worden om te ondersteunen in het opgavegericht samenwerken. Tijdens de afgelopen Dag van de Bedrijfsvoering werden de belangrijkste experimenten en vervolgstappen gepresenteerd.

Recap Ruimte voor Opgaveteams

Future Lab lanceert Field Guide op event Guiding the Future

Zet alvast 8 december in je agenda! Dan vindt het event Guiding the Future plaats en wordt de Future Lab Field Guide gelanceerd. Met dit werkboek vertaal je de theorie uit de toekomstverkenning “De informatiehuishouding van het Rijk in 2030” naar de praktijk. Naast de onthulling van de Field Guide ben je ook van harte welkom voor een lezing, optreden, kennismaking, workshops en uiteraard een borrel. Vier de lancering mee!

Guiding the Future: lancering van Future Lab Field Guide

De kaarten bloot leggen

Wist je dat we per dag wel 100.000 e-mails versturen bij de overheid? Een enorme bulk aan data waar de overheid iets mee moet. Maar moet de overheid álles documenteren? En hoe effectief is dat? Tijdens het Reuring!Café gingen verschillende bankgasten hierover in gesprek. Voor het gesprek nam Jacqueline Rutjens de kaartset "Actieve openbaarmaking" mee.

Reuring!Café: Leven met de gordijnen open

Beeld: ©VOM - Vereniging voor OverheidsManagement