Header Open op Orde 3

2 mei: Ontbijtsessie 'Goed geopend' over de inwerkingtreding Wet open overheid. Met staatssecretaris Van Huffelen en regeringscommissaris Arre Zuurmond

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. Reden voor regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond om op maandag 2 mei van 10:00-12:30 uur een ontbijtsessie te wijden aan dit historische moment. Meld je aan via de link onderaan dit bericht!

De Wet open overheid regelt het recht op informatie en overheden hebben de inspanningsverplichting zoveel mogelijk actief openbaar te maken en informatietermijnen te verkorten. Hoe wordt er uitvoering gegeven aan deze wet? Wat wordt er anders? Wat doe jij anders na 1 mei?

Informatie en aanmelden

In de ontbijtsessie besteedt de regeringscommissaris aandacht aan de goede voorbeelden. Welk voorbeeld vindt de regeringscommissaris het beste? Daarbij komen dilemma’s en kansen aan bod. De staatssecretaris gaat in op het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat. Ineke van Gent zal als aanstaand voorzitter van de adviescommissie haar visie op openbaarheid geven.

Maandag 2 mei van 10:00-12:30 uur

Op maandag 2 mei, de eerste werkdag na inwerkingtreding van de Woo, vindt van 10:00-12:30 uur de ontbijtsessie plaats in de Bibliotheek LocHal in Tilburg. Hier spreekt Arre Zuurmond met de houders van enkele dossiers die al openbaar zijn gemaakt. Want de overheid werkt al langer toe naar een meer open beleidsproces waarbij stukken proactief openbaar worden gemaakt, in plaats van reagerend op wob-verzoeken. Wat kunnen we leren van deze ‘ervaringsdeskundigen’ en wat gaat de Woo teweegbrengen?

Programma

Het programma in detail vind je op onze website.

Aanmoediging ‘Open tenzij!’

Diverse houders van ‘open dossiers’ nemen de aanwezigen en de online kijkers mee in het proces van openbaarmaking. Zij leggen uit waar zij tegenaan liepen, waar zij trots op zijn, wat er beter kan en wat de openheid heeft gebracht. Zodat anderen die ook met de Woo te maken krijgen hierdoor geïnspireerd raken en ervan kunnen leren. Arre Zuurmond zal de ochtend afsluiten door aan het dossier dat volgens hem extra waardering verdient de aanmoedigingsprijs ‘Open dossiers’ te overhandigen.

Live uitzending vanuit de Bibliotheek LocHal in Tilburg

Het belooft een interactieve ochtend te worden vol inspiratie. De ontbijtsessie wordt live uitgezonden en is na aanmelding online te volgen (zie link onderaan dit bericht). Kijkers kunnen vragen stellen via de chatfunctie. 

Geïnteresseerd maar niet in de gelegenheid de live-uitzending te volgen? Na de ontbijtsessie wordt een videoverslag beschikbaar gesteld via de websites van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding en organisator iBestuur.

De Wet open overheid (Woo)

De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en zorgt ervoor dat iedereen beter toegang krijgt tot meer overheidsinformatie. Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. De wet maakt onderscheid tussen passieve openbaarmaking (op verzoek) en actieve openbaarmaking (zonder dat er om gevraagd wordt). De volledige invoering van de Woo gaat enkele jaren in beslag nemen.

Meld je nu aan voor de livestream

Na aanmelding via de website van iBestuur kun je de ontbijtsessie digitaal bijwonen via de livestream. Na aanmelding volgt een bevestiging via e-mail. 

Let wel: de digitale beschikbaarheid is ruim maar niet onbeperkt, dus meld je snel aan!

Bibliotheek LocHal Tilburg
Beeld: ©LocHal Tilburg