Header Open op Orde 3

Nieuwsflits Open op Orde

Wat moet je weten over informatiehuishouding bij het Rijk? En: hoe maak je een actieplan om de informatiehuishouding van jouw organisatie te verbeteren? De infosessies en workshops van RDDI geven de nodige handvatten.

Open op Orde is de basis voor de operatie om de informatiehuishouding van de rijksoverheid te verbeteren en transparanter te maken. Doel: bewindspersonen moeten verantwoording kunnen afleggen en moeten Tweede Kamer, burgers en journalisten te allen tijde adequaat informeren. Open op Orde is het raamwerk op basis waarvan iedere rijksorganisatie voor 1 juli 2021 een eigen verbeterplan moet maken.

RDDI ondersteunt rijksorganisaties hierbij met infosessies en workshops op meerdere data. Zodra de nieuwe data bekend zijn, publiceren wij die op www.openoporde.nl, onze LinkedIn pagina en KIA.

Infosessie Open op Orde

28 april 2021 - 10:00 – 13:45 - Online via Webex

Hoe gaan kwartiermakers, programma/projectmanagers en hun opdrachtgevers aan de slag met het actieplan voor het eigen departement of uitvoeringsorganisatie? In de verdiepende infosessie Open op Orde delen organisaties die al stappen hebben gezet hun ervaringen, bespreken we vragen die er leven en geven we de nodige praktische handvatten om een actieplan te maken.

Via onderstaande link kan je het programma lezen van deze infosessie en kan je je aanmelden!

Noteer de infosessie in je agenda, de Webex link wordt volgende week naar de deelnemers verstuurd.

Infosessie Open op Orde

Header Open op Orde 2

Workshop Open op Orde voor SSO's

29 april 2021 - 09:15 – 14:30 - Online via Webex

Wat moet iedere adviseur weten over informatiehuishouding bij het Rijk? Ontdek het tijdens de Workshop Open op Orde op donderdag 29 april en doe na afloop de Open op Orde-test. Dán ben ook jij klaar om goed aan de slag te kunnen met informatiehuishouding!

Via onderstaande link kan je het programma lezen van deze workshop en kan je je aanmelden!

Noteer de workshop in je agenda, de Webex link wordt volgende week naar de deelnemers verstuurd.

Workshop Open op Orde voor SSO's

Header illustratie Open op Orde

Open op Orde van start: actie!

Het actieplan Open op Orde 'kicked off' vandaag! De belangstelling was groot: 360 deelnemers. Uit de grote hoeveelheid vragen bleek dat het onderwerp informatiehuishouding enorm leeft en dat de motivatie om een actieplan te gaan maken groot is. Maar er waren ook zorgen: hoe kunnen we het actieplan voor 1 juli klaar hebben? Antwoorden op de vragen publiceren we binnenkort op de website. Daar vind je binnenkort ook de tips & tricks en goede voorbeelden van organisaties die al aan de slag zijn gegaan met het actieplan.

Kick-off gemist? Je kunt de uitzending binnenkort terugkijken.

Houd openoporde.nl dus goed in de gaten!

Zo gaan we de informatiehuishouding binnen het Rijk verbeteren (Open op Orde)

Header Open op Orde 3