Header Open op Orde 3

Nieuwsbrief RDDI, week 23

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) helpt om de informatiehuishouding van het Rijk toekomstbestendig te maken. In deze wekelijkse nieuwsbrief lees je de laatste stand van zaken van onze projecten die bijdragen aan het verbeteren van de informatiehuishouding en de ondersteuning rondom het actieplan Open op Orde.

Meld je aan voor de laatste workshop Open op Orde voor SSO’s!

23 juni – 09:00 tot 14:00 – Online via Webex

Wat moet iedere adviseur weten over informatiehuishouding bij het Rijk? Ontdek het tijdens de Workshop Open op Orde en doe na afloop de Open op Orde-test. Dán ben ook jij klaar om goed aan de slag te kunnen met informatiehuishouding!

In de workshops Open op Orde voor Shared service organisaties (SSO's) nemen we medewerkers van de SSO’s in één dag mee in de wereld van de duurzame digitale informatiehuishouding. Daarna ben je er klaar voor om jouw bijdrage te leveren aan jullie organisatiespecifieke actieplan in het kader van Open op Orde.

De workshop is een reeks korte intensieve kennissessies over de laatste stand van zaken in relatie tot de vier actielijnen van Open op Orde. Na de kennissessies kun je je kennis testen en krijg je het Open op Orde-certificaat. Hét bewijs dat je het juiste kennisniveau hebt om in de praktijk aan de slag te gaan met het actieplan.


Suzanne scoorde een 10! Hoe? Lees meer op onze website.

Suzanne Casander, Open op Orde certificaat behaald

Rijksbrede communicatieaanpak grootscheepse verbetering informatiehuishouding

23 juni - 09:30 tot 10:30 - Online via Webex

Op woensdag 23 juni is er een vervolgbijeenkomst over de campagne Goed Bewaard. Het thema, informatiehuishouding, is verbreed met informatieverstrekking en politiek-ambtelijke verhoudingen, met name openbare beslisnota’s, de nieuwe Wob-instructie en de Wet Open Overheid (Woo); de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) die in 2022 in werking treedt. De rol en verantwoordelijkheid van communicatieprofessionals groeit. Samen bereiden we ons zo goed mogelijk voor. 

Meld je aan
Stuur een mail naar open.op.orde@minocw.nl

Visual communicatieprofessionals

Kick-off: ontwikkelen centraal opleidingsprogramma werken met overheidsinformatie

8 juli 2021 | 9.30 – 12.30 uur – Online via Webex

Een goed functionerende overheid begint bij volledige, betrouwbare en transparante overheidsinformatie. Met de vier actielijnen uit het generiek actieplan ‘Open op Orde’ gaan we de informatiehuishouding van de Rijksoverheid verbeteren en transparanter maken. Één van deze actielijnen is dat alle medewerkers moeten weten wat een goede informatiehuishouding betekent voor hun dagelijks werk. De verandering die daarvoor nodig is kost tijd, kennis en extra middelen. Omdat dit een grote opgave is, hebben we daarbij hulp nodig. 

Donderdag 8 juli organiseert RDDI een kick-off over dit thema voor communicatieadviseurs, leerprofessionals en professionals op het gebied van informatiehuishouding. 

Programma
Tijdens de kick-off verzorgt prof. dr. Margriet Sitskoorn (hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit Tilburg en auteur van o.a. Hersenhack en Het maakbare brein) een lezing. Hierin staat de werking van ons brein centraal. Hoe sluit de informatieverwerking door je hersenen aan op de informatievoorziening van de huidige wereld? Een college over hoe je je hersenen als het ware kunt updaten zodat ze beter zijn toegerust op de wereld van vandaag.

Denk je mee?
Na de lezing denken we samen na over leeroplossingen voor het werken met overheidsinformatie. Want hoe doe je dat in je eigen werk? Waar loop je tegen aan? Wat moet je daarvoor kunnen? Welke oplossingen zie je? Belangrijke vragen om zowel rijksbreed als op organisatieniveau te stellen.

Aanmelden
We horen graag van jou waar jij staat, waar je behoefte aan hebt en onderzoeken graag hoe we elkaar kunnen versterken. Ben je er donderdag 8 juli bij? Meld je direct aan via het contactformulier. Is deze bijeenkomst interessant voor een collega? Stuur de uitnodiging dan gerust door. Ben je verhinderd, maar wil je wel op de hoogte blijven? Vul dan ook het contactformulier in.

Visual opleiden

Project Opschonen Websites

Voor een veilige en duurzame informatievoorziening moeten organisaties binnen de Rijksoverheid hun internetdomeinportfolio actueel en relevant houden. Hoe doe je dat: hoe breng je je domeinnaam-beheer (verder) op orde? En: hoe kun je het beheer van internetdomeinen inbedden in de organisatie en op orde houden?

Een groep experts heeft de Handreiking Beheer Internetdomeinen Rijksoverheid opgesteld. Dit concept is volop getest en goedgekeurd. Eind deze maand publiceren we de Handreiking op onze website. 

Wil jij het beheer van je internetdominen ook op orde brengen én houden? Doe dan mee met een van de workshops eind juni. Daar bespreken we de handreiking én delen we kennis en ervaringen. Ook kunnen we jouw projectteam helpen om een plan van aanpak voor jullie organisatie op te stellen.

Meedoen?
Meld je dan uiterlijk donderdag 10 juni aan. Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor de workshop én de Handreiking Beheer Internetdomeinen Rijksoverheid!
Let op: wie het eerst komt wie het eerst maalt!

Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Visual opschonen websites

Beoordelingskader actieplannen Open op Orde beschikbaar

Op 1 juli start de beoordeling van de actieplannen Open op Orde ter verbetering van de informatiehuishouding. Het Bureau Regeringscommissaris Informatiehuishouding coördineert dit traject en heeft hiervoor afgelopen weken een kader opgesteld. 

Dit beoordelingskader bevat onder andere antwoorden op veelvoorkomende vragen, criteria die bij de beoordeling worden gehanteerd, toelichting op de financiële prioriteitstelling en het beoordelingsproces en bijbehorende planning. 

Proefdraaien
In juni gaat het Bureau Regeringscommissaris samen met de departementen JenV, EZK en LNV proefdraaien zodat we eventuele knelpunten in het proces nog voor de aanleverdeadline van 1 juli kunnen gladstrijken.

Beoordeling en planning
De beoordeling loopt van 1 juli tot 12 augustus, met het oog op de toekenning van de budgetten voor 2021/2022 bij de najaarsnota. In het beoordelingsproces zijn consultatiemomenten ingebouwd, waar de beoordelaars met de indieners kunnen afstemmen over eventuele onduidelijkheden. Deze sessies vinden plaats van 19 juli t/m 30 juli. Het bureau Regeringscommissaris Informatiehuishouding neemt binnenkort contact op met de departementale projectleiders om de sessies in te plannen. Zie pagina 3 in het beoordelingskader voor het totale beoordelingsproces. 

Zo gaan we de informatiehuishouding binnen het Rijk verbeteren (Open op Orde)

Blijf op de hoogte!

Is deze nieuwsbrief interessant voor een collega? Stuur deze dan gerust naar hem of haar door en deel de aanmeldlink.

Heb je vragen, ideeën en/of opmerkingen? Dan horen we dat graag. Je kunt een e-mail sturen naar RDDI.