Header Open op Orde 3

Nieuwsbrief duurzame digitale informatiehuishouding bij het Rijk - week 34

De zomer loopt ten einde en de herfst lonkt. De werkagenda’s worden langzaam maar zeker weer gevuld. Een goede tijd om ook ruimte te maken voor je professionele ontwikkeling. Wil je meer weten over de thema’s rondom informatiehuishouding? RDDI heeft met diverse samenwerkingspartners weer nuttige trainingen voor jou ontwikkeld. Van online werksessie tot masterclass. Meld je alvast aan en draag bij aan een opener overheid. Het nieuwe aanbod en meer lees je in deze nieuwsbrief.

'Introductie Informatiehuishouding': wat elke adviseur moet weten

Wat moet elke adviseur weten over informatiehuishouding bij het Rijk? Ontdek het tijdens de Introductie Informatiehuishouding en doe na afloop de test. Dan ben ook jij klaar om goed aan de slag te kunnen met informatiehuishouding!

De Introductie Informatiehuishouding is bestemd voor nieuwe adviseurs binnen de informatiehuishouding en natuurlijk zijn bestaande I-adviseurs ook welkom om de kennis op het gebied van informatiehuishouding op te frissen. In het programma komen de nulmeting en de uitvoeringstoets uitgebreid aan bod.

Na afloop heb je kennis van - en zicht in - het functioneren van de Informatiehuishouding bij de Rijksoverheid en van de bijbehorende werkzaamheden binnen jouw rol. Daarnaast ken je de belangrijkste aspecten van het programma ‘Open op Orde’, ben je je bewust van het belang van een goed functionerende informatiehuishouding en van de invloed daarvan op de bedrijfsvoering van de organisatie.

Meld je aan!

De Introductie Informatiehuishouding vindt online plaats op:

 • 21 september 2021 van 9:00-17:00 uur
 • 22 september 2021 van 9:00-17:00 uur

Het volledige programma en de aanmeldmogelijkheid vind je op onze website:

Wat moet elke adviseur weten over informatiehuishouding bij het Rijk?

Opleidingen banner RDDI-nieuwsbrief

Leidinggevende? Volg de masterclass 'Actieve openbaarmaking' en bereid je voor

Bureau Algemene Bestuursdienst (BABD) organiseert in samenwerking met RDDI de masterclass Actieve Openbaarmaking (AO). Deze masterclass is ontwikkeld voor leidinggevenden van schaal 15 en hoger. Je wordt bijgepraat over de noodzaak en de effecten van AO en leert wat jouw rol is in dit proces en welke instrumenten jou ter beschikking staan om dit in goede banen te leiden. 

Na afloop van deze masterclass weet je:

 • Wat de bedoeling is van de Wet open overheid in het algemeen en Actieve Openbaarmaking in het bijzonder;
 • Wat de mogelijke impact is op jouw team(s) en hoe je je daarop kunt voorbereiden;
 • Welke rol jij als leidinggevende speelt in deze (cultuur)verandering;
 • Welke ondersteuning beschikbaar is en waar je die kunt vinden.

Drie datums beschikbaar

Deze masterclass vindt 100% online plaats op:

 • Dinsdag 5 oktober 2021 van 16:00-18:00 uur
 • Dinsdag 12 oktober 2021 van 16:00-18:00 uur
 • Donderdag 4 november 2021 van 16:00-18:00 uur

Behoor je tot de doelgroep van Bureau ABD, dan zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Behoor je niet tot de doelgroep, maar heb je wel interesse in dit onderwerp? Volg dan één van onze e-learnings 'Actieve openbaarmaking' voor rijksmedewerkers of voor leidinggevenden en ontdek hoe jij kunt bijdragen aan een opener overheid.

Meld je aan voor de masterclass via onze website:

Als leidinggevende voorbereid op de impact van Actieve openbaarmaking op jouw team? Volg de masterclass!

Al 250 rijkscollega's volgden een e-learning ‘Actieve openbaarmaking’. Jij ook?

Voor elke rijkscollega die aan de slag wil met actieve openbaarmaking heeft RDDI twee e-learnings ontwikkeld. Zodat jij straks alles weet over het waarom, het wat én het hoe! Sinds de start van de e-learnings hebben al 250 collega's deelgenomen. Meld je ook aan!

De e-learnings ‘Actieve openbaarmaking’ gaan in op het waarom, het wat en het hoe van actieve openbaarmaking: waarom maakt de overheid steeds meer informatie actief openbaar, wat wordt er actief openbaar gemaakt, en hoe doe je het - oftewel, wat betekent het voor jouw werk. Zo krijg je een goede introductie op het onderwerp en weet je hoe jij bij kunt dragen aan een transparantere overheid.

E-learnings in twee varianten

De e-learnings ‘Actieve openbaarmaking’ zijn beschikbaar in twee varianten: voor rijksmedewerkers en voor leidinggevenden. Beide varianten gaan in op de redenen achter actieve openbaarmaking, de wetgeving en de praktijk (wat maak je wel openbaar en wat niet). Daarnaast hebben beide varianten een module over jouw bijdrage aan meer openbaarheid, vanuit je rol als medewerker of als leidinggevende.

Meld je aan via RADIO

De e-learnings zijn beschikbaar bij de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) en staan onder het thema Overheidsinformatie. Registratie en deelname zijn kosteloos voor medewerkers van de rijksoverheid. Lees ook het bericht op onze website:

Ontdek hoe jij kunt bijdragen aan een opener overheid

E-learnings banner RDDI-nieuwsbrief

Meld je aan voor de werksessie ‘Implementatie e-mailarchivering’

In samenwerking met ICTU en het Nationaal Archief organiseert RDDI de werksessie ‘Implementatie e-mailarchivering’. Tijdens deze werksessie word je bijgepraat over de actuele ontwikkelingen rondom e-mailarchivering en hoor je welke stappen je nog moet zetten. Deze sessie is met name geschikt voor projectleiders e-mailarchivering of rijksmedewerkers die zich bezighouden met het Actieplan Open op Orde.

Wat is jouw rol en welke ondersteuning is beschikbaar?

Tijdens de interactieve sessie gaan we met elkaar in gesprek over de instrumenten die beschikbaar zijn en over jouw rol om dit in goede banen te leiden. Na afloop weet je:

 • Waarom e-mailarchivering van belang is;
 • Wat de ‘capstone-methodiek’ inhoudt en wat de stand van zaken is rondom de verschillende technische oplossingen;
 • Welke stappen je moet doorlopen om tot een succesvolle implementatie te komen;
 • Welke rol jij als projectleider speelt in deze (cultuur)verandering;
 • Welke ondersteuning beschikbaar is en waar je die kunt vinden.

Meld je aan voor de online werksessie

De werksessie vindt digitaal plaats. Je hebt de keuze uit onderstaande momenten:

 • Donderdag 23 september 12:30-16:00 uur
 • Maandag 4 oktober 12:30-16:00 uur

Meer informatie en de aanmeldmogelijkheid vind je op onze website:

Meld je aan voor de werksessie ‘Implementatie e-mailarchivering’

Informatie op sociale media veiligstellen en duurzaam toegankelijk maken 

Socialemediakanalen zoals Twitter, Instagram en Facebook zijn niet meer weg te denken uit het werk van veel rijksambtenaren. Dit brengt naast kansen ook uitdagingen met zich mee; in het bijzonder voor de informatiehuishouding van de Rijksoverheid. De informatie die met sociale media wordt gecreëerd, gebruikt en opgeslagen moet duurzaam toegankelijk zijn voor de periode dat het moet worden bewaard.

Het RDDI-project Archiveren sociale media werkt toe naar praktische instrumenten, een rijksbrede methodiek en implementatie-aanpak voor de gehele Rijksoverheid. Dit helpt rijksorganisaties om informatie op sociale media veilig te stellen en (daar waar mogelijk) duurzaam toegankelijk te maken. 

Ook voor personen op sleutelfuncties, zoals bewindspersonen, is het project een traject gestart. Hierbij wordt gekeken welke praktische oplossingen en technische tools geschikt zijn om overheidsinformatie op sociale media in beheer te krijgen bij het Rijk. Niet alle technische oplossingen zijn geschikt voor archivering of deze vragen te veel inspanning van de gebruiker. De toekomstige oplossing zal uiteraard voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en het archiefbeleid. Met speciale aandacht voor privacy, beveiliging en waardering en selectie.

Actuele informatie over het project Archiveren sociale media lees je op onze website:

Archiveren sociale media

Banner archiveren sociale media

Van generiek actieplan Open op Orde naar organisatiespecifieke actieplannen

Op 1 juli jl. hebben alle departementen, uitvoeringsorganisaties en Hoge Colleges van Staat (HoCoSta’s) hun actieplannen voor de verbetering van de Informatiehuishouding ingediend bij het bureau van de kwartiermaker voor de Regeringscommissaris IHH (BRC). Inmiddels hebben consultatiesessies plaatsgevonden met alle organisaties over de ingediende plannen. 

Doel van deze gesprekken, met vertegenwoordigers van RDDI, Nationaal Archief (NA) en Doc-Direkt in de rol van adviseurs, was het bespreken van de plannen en het verhelderen en toelichten van eventuele onduidelijkheden en onvolkomenheden in deze plannen. Op 12 augustus hebben alle organisaties van BRC een definitief oordeel op hun plan ontvangen. 
Op 7 september volgt een bespreking in de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) over de ingediende plannen en de toekenning van financiering voor de uitvoering van deze plannen.

Op basis van de ingediende plannen en de consultatiesessies heeft RDDI de “rode draden” in de plannen geïnventariseerd. Hiermee kunnen wij nog beter ons aanbod als RDDI afstemmen op de behoeften van de organisaties. Wij zullen onze bevindingen afstemmen met NA en Doc-Direkt om dubbelingen in ons aanbod te voorkomen en de effectiviteit te vergroten.

Bezoek onze campagnepagina Open op Orde voor alle informatie:

Zo gaan we de informatiehuishouding binnen het Rijk verbeteren (Open op Orde)

Groter bereik voor vacatures informatiehuishouding? Plaats ze op het KNVI-platform

De Rijksoverheid zoekt ruim 300 extra specialisten in de informatiehuishouding. In de samenwerking van het Rijk met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Informatieprofessionals (KNVI) is afgesproken dat rijksorganisaties hun vacatures op het gebied van informatiehuishouding via RDDI uit kunnen zetten. KNVI is in Nederland hét platform voor professionals in informatiemanagement, informatietechnologie en informatievoorziening. In het netwerk van KNVI zijn reeds 4000 professionals aangesloten.

Vacature informatiehuishouding plaatsen?

Stuur een e-mail naar dienstpostbus.bedrijfsvoering.rddi@minocw.nl met daarin de link naar de vacature op werkenvoornederland.nl. RDDI zorgt er vervolgens voor dat de vacature binnen enkele dagen op het platform van KNVI wordt geplaatst. Advies over vacatureteksten en werving kan natuurlijk ook. We denken graag mee. Gebruik ook hiervoor het eerder genoemde e-mailadres.