Header Open op Orde 3

Nieuwsbrief duurzame digitale informatiehuishouding bij het Rijk - week 32

RDDI heeft twee e-learnings ontwikkeld om je een korte maar grondige introductie te geven in het thema actieve openbaarmaking! In oktober organiseert I-Partnerschap de training 'Duurzame informatiehuishouding' voor rijkscollega’s die alles willen weten over de actuele ontwikkelingen in de informatiehuishouding. Dat en meer lees je in deze nieuwsbrief. Meer nieuws én achtergronden vind je op informatiehuishouding.nl.

E-learnings ‘Actieve openbaarmaking’ voor rijksmedewerkers en leidinggevenden

De komende jaren maken rijksorganisaties steeds meer informatie actief openbaar. Dat wil zeggen, openbaar zonder dat een burger, journalist of Kamerlid er eerst om hoeft te vragen met een Wob- of informatieverzoek. Per 1 juli 2021 zijn bijvoorbeeld beslisnota’s rond wetgeving en beleidsvorming actief openbaar. Met de verwachte implementatie van de Wet open overheid (Woo) worden nog meer informatiecategorieën actief openbaar. Maar waarom zien we deze beweging naar meer actieve openbaarheid? Wat houdt het precies in, en wat betekent het voor jouw werk? 

Om je een korte maar grondige introductie te geven in het thema actieve openbaarmaking, heeft het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) twee e-learnings ontwikkeld. Deze zijn voor medewerkers van het Rijk gratis te volgen via de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO). Maak hiervoor eerst een account aan bij RADIO en klik op het thema ‘Overheidsinformatie’. 

De e-learnings zijn beschikbaar in twee varianten: voor rijksmedewerkers en voor leidinggevenden. Beide varianten gaan in op de redenen achter actieve openbaarmaking, de wetgeving en de praktijk (wat maak je wel openbaar en wat niet). Daarnaast hebben beide varianten een module over jouw bijdrage aan meer openbaarheid, vanuit je rol als medewerker of als leidinggevende.

Lees meer over de e-learnings actieve openbaarmaking via onze website:

E-learnings Actieve openbaarmaking voor rijksmedewerkers en leidinggevenden

Zomer banner nieuwsbrief week 32

Leer mee met de driedaagse training 'Duurzame informatiehuishouding'

Op maandag 4, dinsdag 5 en donderdag 7 oktober 2021 organiseert I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs de training ‘Duurzame informatiehuishouding’. Dit driedaagse trainingsprogramma staat in het teken van de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en de actuele ontwikkelingen in de informatiehuishouding. Naast het RDDI, het Nationaal Archief en de Universiteit van Amsterdam werken ook Doc-Direkt en uitvoeringsorganisatie DUO mee aan deze ontdek-, deel- en leertraining. 

Lees meer over de training ‘Duurzame informatiehuishouding’ op onze website:

Leer mee met de driedaagse training Duurzame informatiehuishouding

Volg het project Archiveren sociale media!

Naast kansen brengen sociale media ook uitdagingen met zich mee; in het bijzonder voor de informatiehuishouding van de Rijksoverheid. De informatie die met sociale media wordt gecreëerd, gebruikt en opgeslagen moet duurzaam toegankelijk zijn voor de periode dat het moet worden bewaard.

Het project Archiveren sociale media werkt toe naar praktische instrumenten, een rijksbrede methodiek en implementatie-aanpak voor de gehele Rijksoverheid. Dit helpt rijksorganisaties om informatie op sociale media veilig te stellen en (daar waar mogelijk) duurzaam toegankelijk te maken. De opdracht hiervoor kent zowel een politieke context als een actuele hulpvraag vanuit rijksorganisaties.

Lees meer over het project Archiveren sociale media op onze website:

Archiveren sociale media

Banner archiveren sociale media

Nu beschikbaar: Handreiking Beheer Internetdomeinen Rijksoverheid

Het RDDI-project Opschonen websites heeft in samenwerking met Forum Standaardisatie de Handreiking Beheer Internetdomeinen Rijksoverheid opgeleverd. Het doel van deze handreiking is organisaties binnen de Rijksoverheid te stimuleren om het beheer van internetdomeinen op orde te brengen door:

  1. een projectmatige opschoningsactie;
  2. verankering van structureel en duurzaam beheer in de organisatie.

De handreiking Beheer Internetdomeinen Rijksoverheid en meer informatie erover vind je op onze website:

Handreiking Beheer Internetdomeinen Rijksoverheid

Blijf op de hoogte

Is deze nieuwsbrief interessant voor een collega? Stuur deze dan gerust door en deel de aanmeldlink.

Heb je vragen, ideeën en/of opmerkingen? Dan horen we dat graag. Je kunt een e-mail sturen naar informatiehuishouding@minocw.nl