Header Open op Orde 3

Nieuwsbrief duurzame digitale informatiehuishouding bij het Rijk - week 27

De departementale actieplannen zijn binnen! De deadline van 1 juli, voor alle rijksorganisaties om hun eigen actieplan op basis van het generieke actieplan Open op Orde in te leveren, is verstreken. Hoe gaat het beoordelingsteam nu te werk? Met de uitvoering gaat het werk pas echt beginnen, maar hoe komen we aan die – toch al schaarse - informatieprofessionals? En: hoe maak je beslisnota’s zorgvuldig openbaar? RDDI ondersteunt rijksmedewerkers bij actieve openbaarmaking. Dat en meer in deze nieuwsbrief.

Rijksoverheid zet betekenisvolle stap naar meer openheid

Bij de toezending van stukken over wetgeving en beleid aan de Eerste en Tweede Kamer maakt het kabinet vanaf donderdag 1 juli ook de departementale beslisnota’s openbaar. Daarmee wil het kabinet voor parlement, pers en publiek beter inzichtelijk maken wat de afwegingen zijn achter het besluit.

Lees het volledige nieuwsbericht over de beslisnota’s op Rijksportaal en het interview met directeur Lucas Lombaers, van het rijksprogramma Open Overheid.

Toolkit Actieve Openbaarmaking

Donderdag 1 juli was de startdatum voor het delen van beslisnota’s met de Tweede Kamer. RDDI heeft een aantal communicatiemiddelen en tools ontwikkeld om organisaties te ondersteunen bij het onder de aandacht brengen van Actieve Openbaarmaking. Deze middelen en tools staan op Goed Bewaard, het platform dat zich richt op rijksmedewerkers.

Animatie Open op Orde - Jouw werk is belangrijker dan je denkt!

header toolkit start het gesprek

“Het is vrij uniek dat we elkaar interdepartementaal hebben geholpen”

Veronica Klooster heeft als programmamanager de totstandkoming van het departementaal actieplan Open op Orde van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gecoördineerd.  “Dat we het actieplan hebben opgeleverd is weliswaar een eerste mijlpaal, maar met de uitvoering gaat het werk pas écht beginnen. Daarbij komen vraagstukken aan de orde die ons allen aangaan. Hoe kunnen we bijvoorbeeld voorkomen dat we elkaar straks gaan beconcurreren op de markt als alle departementen op zoek gaan naar extra benodigde capaciteit, zoals de - toch al schaarse - informatieprofessionals? RDDI heeft voorgesteld om de departementen hierbij te faciliteren en hiervoor hogescholen en universiteiten te benaderen. Het is mooi dat we dit vanuit de integrale gedachte van de Rijksoverheid benaderen.” 

Lees het hele interview met Veronica Klooster op openoporde.nl: "Het is vrij uniek dat we elkaar interdepartementaal hebben geholpen."

Portret van Veronica Klooster

“De departementale actieplannen zijn binnen”

Het bureau Regeringscommissaris Informatiehuishouding i.o. is op 1 juli gestart met de beoordeling van de actieplannen die de departementen en uitvoeringsorganisaties hebben ingediend ter verbetering van hun eigen informatiehuishouding. “We hebben zo’n 20 plannen ontvangen van alle departementen, daaronder vallende zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) met meer dan 500 fte’s, sui-generis-organisaties en Hoge Colleges van Staat”, vertelt Jos Boerties, implementatiemanager beleidscontrol & portfoliomanagement. “We zien het beoordelingsproces als een interactief leerproces. Uiterlijk 12 augustus koppelen we de uitslag terug aan de indieners van de plannen.”

Lees het hele interview met Jos Boerties op openoporde.nl: “De departementale actieplannen zijn binnen.”

Portret Jos Boerties

Tweede editie nieuwsbrief Regeringscommissaris Informatiehuishouding

De nieuwsbrief Regeringscommissaris Informatiehuishouding informeert de CIO's en departementale projectleiders over de voortgang van het werk van het bureau Regeringscommissaris Informatiehuishouding Rijk (IHHR) i.o. en verschijnt vooralsnog maandelijks.

Vorige week verscheen de tweede editie met het laatste nieuws. Waaronder artikelen over de voorbereiding centraal opleidingsprogramma informatieprofessionals, handleiding uitvoeringstoets, bevindingen botsproeven in werkinstructie beoordeling actieplannen en het nieuwe werkproces bij openbaarmaking van beslisnota.

Aanmelden en uitschrijven voor deze nieuwsbrief kan via RegeringscommissarisIHH@rijksoverheid.nl

Blijf op de hoogte

Is deze nieuwsbrief interessant voor een collega? Stuur deze dan gerust naar hem of haar door en deel de aanmeldlink.

Heb je vragen, ideeën en/of opmerkingen? Dan horen we dat graag. Je kunt een e-mail sturen naar RDDI.