Header Open op Orde 3

Gerectificeerde nieuwsbrief digitale duurzame informatiehuishouding bij het Rijk - week 25

Het is bijna 1 juli: de dag waarop alle organisaties binnen het Rijk hun actieplan moeten inleveren. Hoe hebben departementen dat aangepakt? Actieplan klaar? Tijd om te starten met de nulmeting voor de informatiehuishouding! En: hoe kun je adequaat een Wob-verzoek afhandelen? De Wob-hulp infographic helpt. Dat en meer in deze nieuwsbrief.

Meten is weten: doe de nulmeting

Hoe weet je waar je staat met je informatiehuishouding als organisatie? Om dat te kunnen meten, is de nulmeting informatiehuishouding ontwikkeld. Deze werd in het CIO Beraad van 16 juni behandeld en is beschikbaar via openoporde.nl. Het is de bedoeling dat alle rijksonderdelen nog dit jaar een nulmeting doen en de uitkomsten uiterlijk 1 december 2021 met de regeringscommissaris/CIO Rijk delen. 
 
De nulmeting bestaat uit 31 meerkeuzevragen en loopt alle 4 actielijnen van het generiek actieplan langs. 

Startsituatie informatiehuishouding

Door de nulmeting te doorlopen, maak je de startsituatie van jouw organisaties op het gebied van informatiehuishouding inzichtelijk. Daarnaast meet dit instrument of de informatiehuishouding structureel in de organisatie is ingebed. Door de meting jaarlijks te herhalen, maak je de voortgang van de verbeteringen zichtbaar. 

Stuur de nulmeting uiterlijk 1 december 2021 naar bureau Regeringscommissaris

Meer weten? 

Zie: Nulmeting op openoporde.nl

“Politieke aandacht voor informatiehuishouding is de succesfactor”

“Zonder de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag was de grote hang naar openbaarheid, en daarmee de waardering voor informatiehuishouding, er niet geweest,”  aldus Peter Kroeskamp. Hij coördineert als implementatiemanager op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het project om tot een departementaal actieplan Open op Orde te komen.

Zijn tip voor mensen die ook nog schrijven aan het actieplan: “Blijf kalm. Richt je op de actielijnen zoals die zijn meegegeven in Open op Orde. De suggestie die het RDDI doet, vind ik ook goed: wat je weet, schrijf je op. Wat je nog niet weet, schrijf je ook op. Dan staat in ieder geval genoteerd dat je daar nog mee aan de slag gaat.”

Lees het hele interview met Peter Kroeskamp op OpenopOrde.nl

"Politieke aandacht voor informatiehuishouding is de succesfactor"

portretfoto van Peter Kroeskamp

Tool om Wob-verzoeken beter en sneller af te handelen

Met de komt van de Wet Open Overheid worden de afhandeltermijnen van informatieverzoeken verkort. Dat betekent dat de informatiehuishouding goed op orde moet zijn.  Je verstrekt dan de juiste informatie tijdig, effectief en AVG-proof.  En dat kan! Door van elkaar te leren en door te leren van organisaties die hun Wob-verzoeken soepel afhandelen. De Wob-hulp-infographic van RDDI helpt organisaties daarbij. 

Werksessies Wob-hulp

Na de zomer volgen er werksessies rond de Wob-hulp.
Houd de website informatiehuishouding.nl in de gaten.

Woo-hulp

Wob-hulp illustratie

Laatste stuurgroep RDDI

Deze week is onze laatste Stuurgroep. Na 1 juli valt RDDI als programma onder de Regeringscommissaris. Er gaan zaken veranderen, maar het Strategisch Beraad blijft! En ook na 1 juli blijven we producten maken die aansluiten bij de ingediende verbeterplannen ne helpen om de informatiehuishouding op orde te krijgen.

Meer weten? Of hulp nodig bij het op orde brengen van de informatiehuishouding?

Kijk op informatiehuishouding.nl of neem contact op met RDDI.

Agenda

Agenda
wanneer? wat? voor wie?
22 juni Workshop Open op Orde Nulmeting Penvoerders/teamleden actieplannen Open op Orde
23 juni Bijeenkomst rijksbrede interne communicatie informatiehuishouding en actieve openbaarmaking Communicatieadviseurs
23 juni Workshop Open op Orde voor SSO’s Shared service organisaties
29 juni Klankbordgroep wijzigingen Archiefbesluit en Archiefregeling Belangstellenden die willen reflecteren op uitvoerbaarheid en eventuele onwenselijke (neven) effecten
1 juli Workshop handreiking beheer internetdomeinen Rijksoverheid (nadruk op informatieoverdracht en kennisdeling) Belangstellenden die willen reflecteren op de handreiking - aanmelden via Simon Kester, projectsecretaris
6 juli Klankbordgroep wijzigingen Archiefbesluit en Archiefregeling Belangstellenden die willen reflecteren op uitvoerbaarheid en eventuele onwenselijke (neven) effecten
8 juli Kick-off: ontwikkelen centraal opleidingsprogramma werken met overheidsinformatie Communicatieadviseurs, leerprofessionals en professionals op het gebied van informatiehuishouding