Header Open op Orde 3

Nieuwsbrief Duurzaam Digitale Informatiehuishouding bij het Rijk - week 37

De komende maanden vinden er diverse evenementen plaats op het gebied van informatiehuishouding en openbaarmaking: het online wereldcafe Actieve openbaarmaking, de Future Lab werkateliers, workshops e-mailarchivering en het ECP Jaarfestival waar we als partner aan deel zullen nemen. En wil je weten hoe de pilot 'Actieve openbaarheid TKI's over innovatie' bij het ministerie van EZK is verlopen? Je leest er alles over in deze nieuwsbrief.

Webinar Actieve openbaarmaking: spreek je uit!

Ambtelijk Vakmanschap / Grenzeloos Samenwerken organiseert op 7 en 14 oktober het online Wereldcafé/Webinar Actieve Openbaarmaking. Ga tijdens dit webinar in gesprek over dilemma’s en behoeftes, deel je ervaringen en ga op zoek naar hoe we van elkaar kunnen leren en handelingsperspectieven kunnen vinden. Een aanrader voor iedereen die een rol heeft om Actieve Openbaarmaking tot een succes te maken! 

De actieve openbaarmaking van beslisnota’s bij kamerstukken per 1 juli betekent nieuwe werkwijzen en dilemma’s. Meer openheid en transparantie geven, gaat dat bijvoorbeeld samen met professioneel blijven adviseren, ongehinderd door politieke of gangbare standpunten? Hoe werkt dit in de praktijk en wat doet dit met jou als ambtenaar en professional?

100 dagen na 1 juli gaan we hierover in gesprek in een online Wereldcafé. We gaan in gesprek over dilemma’s en behoeftes, delen eerste ervaringen en gaan op zoek hoe we van elkaar kunnen leren en handelingsperspectieven kunnen vinden.

Geef je nu op voor 7 of 14 oktober!

Programma

  • op 7 oktober : plv. SG EZK Gerdine Keijzer-Baldé en plv DG-Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk van BZK Ronald Barendse
  •  op 14 oktober: DG Overheidsorganisatie Marieke van Wallenburg en speciaal adviseur publiek leiderschap Mark Frequin

Het volledige programma vind je op onze website.

Wereldcafé Actieve openbaarmaking spreek je uit
© Ambtelijk Vakmanschap / Grenzeloos Samenwerken

Actief openbaarmaken met de juiste informatiehuishouding, het kan..en werkt!

Laat je inspireren door de aanpak en lessen van de pilot ‘Actieve openbaarheid TKI’s’ over Innovatie

In april 2020 startte de pilot ‘Actieve openbaarheid TKI’s’. Deze pilot is in gang gezet door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en vond plaats in samenwerking met de Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI’s). Deze TKI’s rond topsectoren zoals Agro & Food, Chemie, Energie en Life Sciences & Health zijn als uitvoerder betrokken bij het innovatiebeleid. 

Transparantie over de financiering, werkwijze en resultaten

Het ministerie van EZK vindt het belangrijk dat er meer transparantie is over de financiering, werkwijze en resultaten van de TKI’s. Actieve openbaarheid is niet alleen een wettelijke verplichting, maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan communicatie. Denk daarbij aan informatie over icoonprojecten of over de belangrijkste behaalde resultaten.

Lees het rapport

Projectgroep aanbesteding Wob-hulpsoftware van start

Voor de aanbesteding van Wob-hulpsoftware (laktooling) is een projectgroep gestart. Vertegenwoordigd in deze projectgroep zijn Doc-Direkt, de HIS, SSC-ICT, ODC Noord, drie departementen (BZ, Fin en IenW) en RDDI. Doc-Direkt en de HIS een zullen voor de aanbesteding een Plan van Aanpak (incl. planning) opleveren.

Future Lab werkateliers

Dit najaar organiseren we weer werkateliers om actief aan de slag met het toekomstbestendig maken informatiehuishouding. In drie uur tijd worden de deelnemers meegenomen in het onderzoek en in de methode die de Reframing Studio heeft gebruikt voor de Toekomstverkenning. Ook gaan ze in deelsessies aan de slag met het visualiseren van de toekomstige informatiebehoefte. De werkateliers  worden georganiseerd in samenwerking met het programma DG Samenleving en Covid-19 (DGSC-19), Rijks I-Trainees, HR ICT en de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI).

Zelf aan de slag?

Heb je ook interesse om samen een werkatelier te organiseren? Of wil je zelf een werkatelier opzetten? Lees meer over de mogelijkheden op onze website

ECP Jaarfestival 2021

Donderdag 11 november vindt het Hybride ECP Jaarfestival 2021 plaats in de Fokker Terminal Den Haag én online. Met een interactief programma van debatten, sessies, workshops en netwerkgelegenheid worden bezoekers geïnspireerd en geïnformeerd over onze digitale samenleving.  Thema's zijn de digido’s en digidon’ts in de digitale samenleving. 

RDDI is festivalpartner en zal op deze dag de actiepunten van de maatschappelijke coalitie presenteren. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Bekijk alvast de aankondigingsvideo

Videostill aankondiging ECP congres
© ECP

Workshops E-mailarchivering op 23 september en 4 oktober

De datum van de tweede workshop e-mailarchivering is inmiddels ook bekend.

In samenwerking met ICTU en het Nationaal Archief organiseert RDDI de workshop implementatie e-mailarchivering. Tijdens deze middag worden deelnemers bijgepraat over de actuele ontwikkelingen rondom e-mailarchivering en krijgzen ze inzicht in welke stappen nog gezet moet worden. Tijdens een interactieve sessie komen de instrumenten aan bod die beschikbaar zijn dit in goede banen te leiden. De workshops zijn met name geschikt voor projectleiders e-mailarchivering of rijksmedewerkers die zich bezighouden met het Actieplan Open op Orde.

Deze digitale workshops vinden plaats op:

  • 23 september van 12.30 -16.00 uur
  • 4 oktober van 12:30 – 16:00 uur.

Na afloop van deze workshops weet je:

  • Waarom e-mailarchivering van belang is  
  • Wat de capstone-methodiek inhoudt en wat de stand van zaken is rondom de verschillende technische oplossingen
  • Welke stappen je moet doorlopen om tot een succesvolle implementatie te komen
  • Welke rol jij als projectleider speelt in deze (cultuur)verandering
  • Welke ondersteuning beschikbaar is en waar je die kunt vinden.

Meld je aan