Header Open op Orde 3

Nieuwsbrief duurzaam digitale informatiehuishouding - week 46

November is de Maand van het Digitaal Erfgoed, waarin Nederlandse organisaties laten zien wat ze doen op het gebied van digitaal erfgoed. Zo organiseren het RDDI en het Nationaal Archief de informatiesessie ‘Archiveren van overheidswebsites'. Er is ook genoeg ander nieuws te melden: op 7 december wordt het nieuwe Leerhuis Informatiehuishouding voor informatieprofessionals gelanceerd, de Ministerraad heeft akkoord gegeven op de nieuwe Archiefwet en we blikken terug op een succesvol ECP-Jaarfestival. Dat en meer lees je in deze nieuwsbrief!

Lancering nieuw Leerhuis tijdens Od Kennissessie

Het Leerhuis Informatiehuishouding is hét online leer- en ontwikkelplatform voor alle informatiespecialisten binnen het Rijk. Hier ontmoet je collega’s en kun je kennis en ervaringen delen in de community. Het Leerhuis biedt een groeiend aanbod opleidingen, trainingen en serious games om de vakkennis van informatiespecialisten up-to-date te houden en zich als professional verder te ontwikkelen.

Het Leerhuis wordt gelanceerd tijdens de Od Kennissessie op 7 december. Meld je aan!

Leerhuis informatiehuishouding

Maatschappelijke coalitie ‘Over informatie gesproken’. Doe mee!

Tijdens het ECP Jaarfestival 2021 is de aftrap gegeven van de maatschappelijke coalitie ‘Over informatie gesproken’. Een informatiecoalitie die zich sterk maakt voor een informatiesamenleving waarin de kwaliteit (tijdigheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid) van informatie centraal staat. De ECP-sessie 'Over informatie gesproken, voor een slimmere informatiesamenleving!' is terug te kijken via Vimeo (of bekijk alle sessies terug).

Iedereen met goede ideeën om een gezamenlijke agenda te maken roepen we op om mee te doen. Want we kunnen het niet alleen! Meer informatie lees je op onze website.

Maatschappelijke coalitie ‘Over informatie gesproken’. Doe ook mee!

Jacqueline Rutjens (RDDI), Serv Wiemers (Open State Foundation), Rob Nijman (IBM) en Larissa Zegveld (Voorzitter Forum Standaardisatie)
Beeld: ©RDDI

Akkoord nieuwe Archiefwet in Ministerraad

Op 12 november is het wetsvoorstel voor de Archiefwet 2021 en het nader rapport behandeld in de Ministerraad. Het voorstel is aangenomen en doorgezonden naar het Kabinet van de Koning. In principe wordt het wetsvoorstel nog deze week verzonden naar de Tweede Kamer.

Meer weten? Op KIA vind je links naar relevante stukken, veelgestelde vragen en een agenda met bijeenkomsten die rond het onderwerp worden georganiseerd. Zie ook meer informatie over de Archiefwet op onze website.

KIA nieuwe archiefwet

Kom ook naar de informatiesessie archiveren van overheidswebsites op 25 november!

De Rijksoverheid heeft ca. 1.500 websites die een belangrijke informatiebron vormen voor burgers, bedrijven en overheden. Ook oude websites blijven van belang; hier kunnen rechten aan ontleend worden. Alle rijksoverheidsorganisaties dienen hun websites uiterlijk in 2021 te archiveren conform het rijkskader en de onderliggende richtlijn van het Nationaal Archief. Deze richtlijn maakt duidelijk hoe je een website archiveert en waar je in dat proces allemaal aan moet denken.

In de informatiesessie ‘archiveren van overheidswebsites’ nemen RDDI en het Nationaal Archief je mee in hoe de organisaties binnen het rijk webarchivering hebben aangepakt en hoe de centrale voorziening werkt. Ook geeft het Nationaal Archief een presentatie over de gehanteerde aanpak.

Informatiesessie: archiveren van overheidswebsites

Ketelaarlezing: Renske Leijten over de Toeslagenaffaire en meer

De Ketelaarlezing van het Nationaal Archief vindt dit jaar plaats op 22 november en wordt verzorgd door SP-kamerlid Renske Leijten. Leijten was lid van de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag. In haar betoog zet ze uiteen hoe een tekortschietende informatiehuishouding een obstakel is voor effectieve controle door de Tweede Kamer. En voor het functioneren van onze parlementaire democratie.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website van het Nationaal Archief.

Ketelaarlezing 2021 - Renske Leijten

Renske Leijten
Beeld: Fotograaf: Bas Stoffelsen

Dezelfde taal spreken bij informatiehuishouding is cruciaal

Een flexibele en duurzame informatiehuishouding, hoe krijg je dat voor elkaar in een snel veranderende digitale informatiesamenleving die schreeuwt om kaders en stroomlijning? En waarom heeft de Rijksoverheid momenteel eigenlijk de eigen informatie te vaak niet op orde? Deze vragen staan centraal bij cursussen en webinars vanuit RDDI. Zo ook bij de driedaagse training ‘Duurzame informatiehuishouding’ begin oktober. Pim Giezen en Ton Veugen namen deel aan de training. Ze vertellen over hun ervaringen en kijken vooruit.

Dezelfde taal spreken bij informatiehuishouding is cruciaal

Aangepast Sjabloon Nulmeting informatiehuishouding voor Programma Open op Orde

Met een zelfevaluatie via de nulmeting wordt de huidige staat van de informatiehuishouding bij de Rijksoverheidsoverheidsorganisaties gemeten. De nulmeting wordt door elke organisatie in 2021 uitgevoerd en de uitkomsten dienen uiterlijk 1 december 2021 per e-mail te worden aangeleverd via regeringscommissarisihh@rijksoverheid.nl. De aanlevering van de uitkomsten is in principe vormvrij, maar voor leden van het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) is een template beschikbaar gesteld: het ‘Sjabloon Nulmeting IHH Open op Orde’. Helaas bleek de eerder gepubliceerde versie een omissie te bevatten in de bijgeleverde grafiek, die het overzicht van de “staat der volwassenheid” weergeeft. Hierdoor sloot de getoonde informatie niet aan bij de verwachte uitkomst. Degenen die dit sjabloon hebben gebruikt, raden wij aan om een dubbel-check te doen op de uitkomst middels het optellen van de waarden per actielijn en het delen door het aantal vragen per actielijn. Het aangepaste sjabloon is te downloaden via deze link naar KIA (inloggen vereist).

KIA - bestanden nulmeting

Peter Peereboom (politie): "De nulmeting moet je goed voorbereiden"

Nog deze maand moet elke rijksoverheidsorganisatie een nulmeting hebben uitgevoerd naar de informatiehuishouding. De politie heeft dit al gedaan. Tijdens de informatiesessie op 9 november vertelde Peter Peereboom namens de politie over zijn bevindingen. Wij spraken hem over de workshop en zijn ervaringen met de nulmeting. Lees het interview met Peter op onze website.

Peter Peereboom over de nulmeting bij de politie

Beeld: ©Peter Peereboom

Klankbordgroepen digitale duurzaamheid in de Archiefregeling

In de afgelopen maanden is er gewerkt aan inhoudelijke voorstellen voor eisen aan duurzame toegankelijkheid van documenten in de Archiefregeling. Deze voorstellen willen we graag met een breder publiek delen. Daarom organiseert het ministerie van OCW op maandag 13 en dinsdag 14 december twee klankbordgroepen. Meld je aan en praat mee!

Klankbordgroepen digitale duurzaamheid in de Archiefregeling

Nieuwe ontwikkelingen Future Lab

Er zijn de laatste tijd mooie mijlpalen behaald binnen het project Future Lab:

Werkateliers najaar 2021

Op dinsdag 9 november hebben we met het webinar voor de VNG de najaar-reeks van onze werkateliers met een knaller afgesloten! We hebben, verdeeld over vier werkateliers en een webinar, de toekomstverkenning ‘De informatiehuishouding van het Rijk in 2030’ onder de aandacht gebracht van een groot aantal nieuwe netwerken (KNVI, Rijks I-Trainees, HR ICT en DG Samenleving en Covid-19). We hebben uitgetest of het verkennen van de toekomst ook voor deze specifieke opgaven een oplossing zijn. Nu is het Future Lab aan de slag  met het vastleggen van de opgehaalde ideeën in een verslag per atelier. Begin december verwachten we de geleerde lessen met jullie te delen.

Proefproject: “Ruimte voor opgaveteams”

Op 3 november zijn we gestart met het eerste proefproject om de kennis over transitiepaden te vergroten. In "Ruimte voor opgaveteams" wordt in een samenwerking tussen verschillende programma's (Grenzeloos Samenwerken, Hybride Werken, Duurzame Bedrijfsvoering Rijk en het Future Lab van RDDI) gewerkt aan het creëren van ruimte voor interdepartementale samenwerking aan maatschappelijke opgaves. In vier sprints van vier weken wordt aan de hand van pilots in de praktijk de brug gebouwd om succesvol aan een maatschappelijke opgave te werken. Dit sluit aan op transitiepad 3: “organiseren rondom vraagstukken” dat in het rapport ‘De informatiehuishouding van het Rijk in 2030’ wordt genoemd. De lessen die we gedurende het project leren worden bijgehouden en uiteindelijk breed gedeeld binnen de overheid.

Future Lab