Header Open op Orde 3

Nieuwsbrief duurzaam digitale informatiehuishouding - week 41

De RDDI masterclasses, workshops en webinars worden goed bezocht. Voor ons een signaal dat alle organisaties druk bezig zijn het uitvoeren van de actieplannen. In deze nieuwsbrief vind je een overzicht van aankomende evenementen, een verslag van het Wereldcafe Actieve openbaarmaking en de masterclass Actieve openbaarmaking. Ook is er aandacht voor bestaande en nieuwe projecten van RDDI, de Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO) en de digitale roadshow van het Kwaliteitsraamwerk InformatieVoorziening (KWIV).

Veel animo voor Wereldcafé Actieve openbaarmaking

Op donderdag 7 oktober vond het eerste Wereldcafé Actieve openbaarmaking plaats. Vanuit het Programma Ambtelijk Vakmanschap werd samen met het RDDI een online dialoog georganiseerd over actieve openbaarmaking. Hierbij gingen ambtenaren van verschillende departementen in gesprek over dilemma’s en behoeftes, werden eerste ervaringen gedeeld en werden handelingsperspectieven besproken.

De deelnemers waren zeer divers, met een verhoogde vertegenwoordiging van beleidsmedewerkers. Ronald Barendse, plaatsvervangend DG Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk van BZK, deed een openingsinterview en SG van EZK Gerdine Keijzer-Baldé had het afsluitende interview. Tussendoor gingen deelnemers in break-out sessies met elkaar het gesprek aan. Belangrijke onderwerpen waren de psychologische veiligheid van ambtenaren, het belang van goed opslaan van documentatie in gebruiksvriendelijke systemen en het gesprek met elkaar aan durven gaan. Aan het Wereldcafé deden bijna 70 ambtenaren online mee.

Vandaag op 14 oktober vond een tweede sessie van het Wereldcafé plaats met Marieke van Wallenburg en Mark Frequin. Ook voor deze sessie was de belangstelling groot.

Wereldcafé Actieve openbaarmaking spreek je uit
© Ambtelijk Vakmanschap / Grenzeloos Samenwerken

Definitieve versie MDTO nu online beschikbaar

Eén metagegevensnorm te gebruiken door alle overheden

Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO) is gepubliceerd op de kennisbank van het Nationaal Archief. En beschikbaar voor alle overheden om toe te passen. MDTO bevordert de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en is met name bedoeld voor informatieprofessionals die betrokken zijn bij het ontwerp van informatiesystemen.

Ambitie: één norm voor alle overheden

MDTO is de (beoogde) opvolger van het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid (TPR) en het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). Belangrijke verbeteringen zijn: meer mogelijkheden om gegevens vast te leggen, en heldere richtlijnen die het uitwisselen van gegevens vergemakkelijken. Doel is dat MDTO één standaard wordt voor de hele overheid. Dit is belangrijk omdat overheden hierdoor eenvoudiger informatie en kennis kunnen delen met elkaar en met andere organisaties, bedrijven en particulieren. MDTO is als norm voor decentrale overheden vastgesteld en beschikbaar op de website van het Nationaal Archief. CIO Rijk onderzoekt samen met het Nationaal Archief en vertegenwoordigers van rijksoverheden of, en zo ja, welke uitbreidingen noodzakelijk zijn om MDTO ook als norm voor het Rijk te laten gelden.

Lees meer op de website van het Nationaal Archief

Masterclasses Actieve openbaarmaking informatief en verhelderend

In discussies over openbaarheid en transparantie binnen de overheid is er één voorwaarde die steeds terugkomt: ondersteuning vanuit de top is essentieel om de rest van de organisatie mee te krijgen in deze cultuurverandering. Om bij te dragen aan bewustzijn van het belang van (actieve) openbaarheid en de rol hierbij van hogere leidinggevenden, organiseren RDDI en Bureau Algemene Bestuursdienst online masterclasses. De doelgroep van de masterclasses bestaat uit leidinggevenden in schaal 15 en hoger, dus bijvoorbeeld (programma-)directeuren.

Dinsdag 5 oktober vond deze masterclass voor het eerst plaats. Voorafgaand volgden de 12 deelnemers een e-learning (ook voor niet-deelnemers te volgen), die informatie gaf over het waarom, het wat en het hoe van actieve openbaarmaking.  Ook dr. Guido Enthoven (Instituut voor Maatschappelijke Innovatie) ging tijdens de masterclass in op de wettelijke kaders rond actieve openbaarmaking. Hierop volgde een gesprek tussen Guido Enthoven en dr. Guido Rijnja (communicatieadviseur bij de Rijksvoorlichtingsdienst) over dilemmalogica, transparant zijn tegenover burgers en burgers in een vroeg stadium al meenemen in de beleidsvorming. Deze presentaties vormden echter slechts de opmaat naar het belangrijkste deel van de masterclass: de serious game. Hierin werden leidinggevenden aan de hand van een digitaal bordspel uitgedaagd  te bespreken hoe zij tegenover (actieve) openbaarmaking staan.

De laatste masterclass vindt plaats op 4 november. Deze is inmiddels al volgeboekt. Interesse in een volgende serie? Laat het ons weten.

Lees het volledige verslag op onze website

Guido Rijnja

Project BODO pakt door

Het Strategisch Beraad is op 21 september akkoord gegaan met het Plan van Aanpak van project BODO (Bevordering Overbrengen Digitale Overheidsinformatie). Daarnaast is ingestemd met voortzetting van het project in 2022.

"Voortzetting van het project komend jaar betekent dat we meer tijd en ruimte hebben om de voorgenomen pilots (Overzicht & Inzicht en Zoeken & Opruimen) uit te voeren", zegt projectleider Ben van den Brande. "Ook kunnen we daar de vruchten van plukken in de vorm van kennisdeling en producten. Daarnaast ontstaat er gelegenheid om een aantal thema’s (weer) op te pakken die nu op de plank waren gezet. Niet in de laatste plaats kan er dan ook weer aandacht zijn voor overbrenging zelf!"

Twee nieuwe projecten gestart

 In de afgelopen weken zijn de projecten Dashboard en Duurzaam databeheer van start gegaan. Hiermee is RDDI twee projecten rijker en ze zijn beide met een verkenning gestart. In deze verkenning zijn we met meerdere organisaties in gesprek. Binnenkort meer nieuws hierover!

Digitale Roadshow KWIV

Het Kwaliteitsraamwerk InformatieVoorziening (KWIV) biedt eenduidige competentie- en kennisprofielen (KWIV-profielen) voor IV-professionals binnen het Rijk. Door de KWIV-profielen binnen de gehele Rijksoverheid te gebruiken, krijgen managers, professionals en opleiders rijksbreed één gemeenschappelijke taal voor IV-competenties en kennis.

De KWIV-profielen bieden houvast bij de werving, selectie en professionele ontwikkeling van IV-professionals. Het KWIV geeft rijksorganisaties bovendien beter inzicht en overzicht in de IV-professionals die er werken.

In Actielijn 1 van Open op Orde wordt implementatie van KWIV genoemd als vereiste. Maar wat is het KWIV en hoe verloopt de implementatie? Deze en andere vragen komen aan bod in de digitale informatiesessie 'Implementatie KWIV'. De presentatie is bedoeld voor management, HR-professionals, IV-leidinggevenden en de leden van de medezeggenschaps- of ondernemingsraad.

De presentatie wordt de komende maanden op verschillende dagen en tijden gegeven door organisatieadviseurs van UBR| Organisatie-inrichting. Meld je aan via kwiv@rijksoverheid.nl onder vermelding van Roadshow Implementatie KWIV en de datum. Je ontvangt dan z.s.m. de uitnodigingslink.

Informatiesessies oktober
Oktober
Week 42 Ma 18 10.00
Do 21 11.30
Week 43 Ma 25 15.30
Do 28

13.00

Informatiesessies november
November
Week 44 Ma 1 10.00
Do 4 09.30
Week 45 Di 9 16.00
Vr 12 11.30
Week 46 Wo 17 10.00
Do 18 09.30
Week 47 Wo 24 10.00
Vr 26 11.00
Informatiesessies december
December
Week 48 Wo 1 14.30
Do 2 10.00
Week 49 Ma 6 14.00
Do 9 14.00
KWIV beeld
© UBR